Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Habitatforbedrende tiltak for storørret i UrulaSør-aurdal Kommune2020Avslått
Opprydding i private avløpsrenseanleggSØR-ODAL KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Genetisk undersøkelse av ørret i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Kultiveringstiltak i Ellenelva i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune220 0002018Innvilget som omsøkt
Videreutvikling av Ørretbasen for PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Genetisk undersøkelse av ørret i Pasvikvassdraget.Sør-Varanger kommune465 0002017Delvis innvilget
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Ikke behandlet
Undersøkelse av utslippspunkter til Pasvikelva Sør-Varanger kommune2014Avslått
Miljøforbedrende tiltak i julelvvassdragetTana kommune565 0002017Innvilget som omsøkt
Vurdering av drivtelling som midtveisevalueringTanavassdragets Fiskeforvaltning2016Avslått
Sjøørretprosjekt TanavassdragetTanavassdragets Fiskeforvaltning90 0002016Innvilget som omsøkt
Oversettelse sjøørretrapportTanavassdragets Fiskeforvaltning2014Avslått
Kartlegging av invertebrater i rennende vannTerje Bongard170 0002017Innvilget som omsøkt
MusbekkenTilde Fagerstrand Heia2020Avslått
Utarbeidelse av tiltaksplan for Håelvatime kommune2015Avslått
Åpning bekkeløp i RoslandsånåTIME KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Kartleggingsprosjekt av Koksvikvassdraget Tingvoll kommune2018Avslått
Biotoptiltak i Mår og Gjøyst - forprosjektTinn kommune2018Avslått
Storgangen underjordsgruve - Avskjæring av vannTITANIA AS2021Avslått
Nikkelrensing prosjekt TITANIA AS2021Avslått
Undersøkelse av miljøgifter i Tyrvelitjønn, VinjeTOKKE KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Fiskepassasje Havraåi, Vinje kommune TOKKE KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Prosjektering av fisketroppTokke-Vinje vassområde2017Avslått
Utarbeiding av skjøtselsplan for BandakdeltaetTokke-Vinje vassområde32 0002017Innvilget som omsøkt
Utarbeiding av skjøtselsplan for BandakdeltaetTokke-Vinje vassområde2016Avslått
Kartlegging SjøørretTollaksvik Entreprenørservice AS2017Avslått
Samspillet Elveperlemusling og anadrom laksefiskTore Skogen25 0002016Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av krypsiv i Selura i FlekkefjordTorgny Ingolf Espenes2020Avslått
Oppdatering av vann- og avløpsplan for Torsken komTorsken kommune300 0002017Delvis innvilget
RESTAURERINGSTILTAK FOR TØNSVIKELVA ID 199-5-RTROMSØ KOMMUNE 2022Ikke behandlet
Poster per side961 - 990 of 1188 items