Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Plast på avveie langs TelemarkskystenPorsgrunn kommune200 0002016Delvis innvilget
Plast på avveie ved TelemarkskystenPorsgrunn kommune2015Avslått
Plasthavet- et kreativt prosjekt som setter fokus Porsgrunn kommune2015Avslått
Helhetsplan for miljøtiltak i BørsesjøvassdragetPorsgrunn kommune215 0002014Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for Leirkup i BørsesjøvassdragetPorsgrunn Kommune2020Avslått
Kartlegging av sjørretbekker langs TelemarkskystenPorsgrunn Kommune50 0002020Delvis innvilget
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget350 0002017Delvis innvilget
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget2016Avslått
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget340 0002015Delvis innvilget
Surrogatparametere-datainnsamling,kvalitetssikringRakkestad Kommune180 0002020Innvilget som omsøkt
Restaureringstiltak i innlandsvassdragRAKKESTAD KOMMUNE164 9202022Innvilget som omsøkt
Marine restaureringstiltak- Ytre OslofjordRAKKESTAD KOMMUNE2022Avslått
Kartlegging av sik og abbor i nedre GlommaRAKKESTAD KOMMUNE2021Avslått
Utredning av restaurering i BrandstorpbekkenRAKKESTAD KOMMUNE200 0002021Innvilget som omsøkt
Uttesting av ny type turbiditetssensorerRAMBØLL NORGE AS2022Avslått
Desinfiseringsstasjon ReisavassdragetReisa Elvelag2020Avslått
Tiltaksovervåkning i Finnøy og Rennesøy Rennesøy kommune2017Avslått
Kartlegge bestand og utarbeide tiltaksplan.Rindal kommune95 6252017Innvilget som omsøkt
Handlingsplan for Vannområde TyrifjordenRingerike kommune150 0002017Innvilget som omsøkt
Tiltaksvurdering: Redusere mort i SteinsfjordenRingerike kommune2016Avslått
Tiltak for utløpsgytende storørret i TyrifjordenRingerike Kommune290 0002020Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for truede arter i RandselvaRINGERIKE KOMMUNE2021Avslått
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere200 0002018Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere600 0002017Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere400 0002016Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stamme - storørret i RandselvaRingerikes Sportsfiskere380 0002015Delvis innvilget
Restaurer sideløpet i RandsaelvaRINGERIKES SPORTSFISKERE2022Avslått
Ja til bærekraftig stamme -Restaurere sideløpetRINGERIKES SPORTSFISKERE2021Avslått
Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommuneRingsaker kommune140 0002017Innvilget som omsøkt
Nordre Fosen vannområdeRissa kommune2016Avslått
Poster per side721 - 750 of 1191 items