Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2022NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)249 6002022Innvilget som omsøkt
Ny giv for sjøørreten i Verdalsvassdraget 2021NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)176 1002021Innvilget som omsøkt
Forstår restaureringstiltak i BognelvaNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)2021Avslått
Mjøsørret, områdebruk og miljøgifterNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU2023Avslått
Søk og redning etter kunnskapsgrunnlag for tiltakNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU2023Avslått
Bunndyr i GaulosenNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU2023Avslått
Kroksjøer og flomdammer ved StjørdalselvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU2023Avslått
Vikerauntjønna etter rotenonbehandlingNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU2023Avslått
Identifisering av flaskehals for elvemusling, LenaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU2021Avslått
Bunndyr i Skibotnelva og SignaldalselvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU150 3602021Innvilget som omsøkt
Utredning av elvemuslingrekruttering, NidelvaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU205 4082021Innvilget som omsøkt
Styrking av fagkompetanse innen vannplanter NORSK BOTANISK FORENING2021Avslått
WAPABAT – oppfølgingsstudieNorsk institutt for by- og regionforskning380 0002015Innvilget som omsøkt
WAPABAT – oppfølgingsstudieNorsk institutt for by- og regionforskning380 0002014Delvis innvilget
Endring av substrat-tidserieNorsk institutt for naturforskning30 0002018Innvilget som omsøkt
Pilot- Kunstig intelligens og elvekartleggingNorsk institutt for naturforskning2018Avslått
Tilstand og endringer i ferskvann i norsk ArktisNorsk institutt for naturforskning380 0002017Innvilget som omsøkt
Innsamling og bearbeiding av fangststatistikkNorsk institutt for naturforskning2016Avslått
Tilstand og endringer i ferskvann i norsk ArktisNorsk institutt for naturforskning380 0002016Innvilget som omsøkt
Elvekartlegging med dronerNorsk institutt for naturforskning2014Avslått
Kartlegging og kvantifisering av tapt areal og redNorsk institutt for Naturforskning30 0002018Delvis innvilget
Elfiske som metode - nasjonalt arbeidsmøteNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Elfiske som metode - analyse av større datasettNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)Norsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
SusWaterNorsk Institutt for Naturforskning2016Avslått
Hydromorfologiske endrede elver og effekt på fiskNorsk Institutt for Naturforskning520 0002015Delvis innvilget
Øke kunnskapsgrunnlaget for storørretforvaltning Norsk institutt for naturforskning (NINA)2018Avslått
Fisk som kvalitetselement i artsrike ØstlandselverNorsk institutt for naturforskning (NINA) 2017Levert
Styringsparametere for tiltak i TOC-fattig vannNorsk institutt for vannforskning2018Avslått
Suboptimale tiltak for smolt ved elvekraftverkNorsk institutt for vannforskning2018Avslått
Poster per side721 - 750 of 1375 items