Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Økosystemrestaurering av SkogsfjordenNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder145 5102017Innvilget som omsøkt
Etablering av skjul ungfisk InnfjordselvaINNFJORDEN ELVEEIERLAG SA148 0632023Innvilget som omsøkt
Kartlegging og forslag til tiltak i MittetelvaRÅDGIVENDE BIOLOGER AS148 5002023Delvis innvilget
Miljøforbedrende tiltak og elverestaurering NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS150 0002023Delvis innvilget
Restaurering av Hestabekken, Sola kommuneSOLA KOMMUNE150 0002023Delvis innvilget
Tiltak mot avrenning fra jordbruk til Lierelva '23NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING VIKEN150 0002023Delvis innvilget
Tiltaksgjennomføring i sjøørretprosjektet i DalaneEIGERSUND KOMMUNE150 0002023Delvis innvilget
Små sidevassdrag til Gaula i 2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA150 0002023Delvis innvilget
Forbedring av vannmiljø i et prioritert vassdragFORENINGEN LEVENDE BEKKER150 0002023Delvis innvilget
Restaurering av kantsoneMERÅKER KOMMUNE150 0002023Innvilget som omsøkt
Utfordringer langs 24-115-R Slungardbekken.STJØRDAL KOMMUNE150 0002022Innvilget som omsøkt
Restaurering av Storåna ved Japansk HageSANDNES KOMMUNE150 0002021Delvis innvilget
Restaurering av sjøørretbekker langs GaulaMalvik Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sinkavrenning fra kunstgressbanerLillestrøm Kommune150 0002020Innvilget som omsøkt
Søknaden omfatter 4 tiltakÅs Kommune150 0002020Delvis innvilget
Avrenning av næringsstoff frå veksthus:KartleggingRogaland landbruksselskap150 0002018Delvis innvilget
Bekjempelse av kjempespringfrø i Spydeberg & AskimSpydeberg kommune - Landbrukskontoret HSA150 0002018Delvis innvilget
Åpen søknad Stjørdalsvassdraget vannområdeStjørdal kommune (Stjørdalsvassdraget vannområde Meråker og Stjørdal kommuner)150 0002018Delvis innvilget
Bedre kunnskap - bedre tiltak innen avløpVannområde Ranfjorden150 0002018Delvis innvilget
Kartlegging av bekker i SarpsborgSarpsborg kommune, Team miljø og landbruk150 0002018Delvis innvilget
Lokal tiltaksplan for RakkestadelvaVannområde Glomma Sør150 0002018Innvilget som omsøkt
Vegetasjonsplan, skjøtselsplan og informasjonsplaVannområde Indre Oslofjord Vest150 0002017Innvilget som omsøkt
Anlegge fisketrapp ved Stemmen i LilleelvARENDAL JEGER- OG FISKEFORENING150 0002017Innvilget som omsøkt
Handlingsplan for Vannområde TyrifjordenRingerike kommune150 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av vannkvalitet - Lygna vannområdeFarsund Kommune 150 0002017Delvis innvilget
Optimalisering av titreringskurver TOCNorsk institutt for vannforskning150 0002017Innvilget som omsøkt
Veileder - restaurering og vedlikehold vassdragJæren vannområde, prosjektnr. 404 150 0002017Delvis innvilget
Kunnskapsinnhenting om forurensede sedimenter Vannområde Horten-Larvik og Aulivassdraget150 0002016Innvilget som omsøkt
Test av BLM i norsk vannNorsk institutt for vannforskning150 0002016Innvilget som omsøkt
Restaurering av lukket bekk på Kalnes videregåendeØstfold fylkeskommune150 0002016Delvis innvilget
Poster per side1171 - 1200 of 1548 items