Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Faktaark om fisk og miljø i de store innsjøeneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina73 5002020Innvilget som omsøkt
Treplanting langs jordbruksvassdragTØNSBERG KOMMUNE75 0002022Innvilget som omsøkt
Gjenåpning av Gluggbekken i StjørdalsvassdragetStjørdal Kommune75 0002020Innvilget som omsøkt
Problemkartlegging i Værnesos-vassdraget Vannområde Ranfjorden75 0002018Delvis innvilget
Hold Sauherads vannveier rene!Vannområde Midtre Telemark75 0002017Delvis innvilget
Sjøørretbekker i Telemark - handlingsplanBamble kommune75 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering av kroksjø ved SnoensøyaVannområde Orkla75 0002017Innvilget som omsøkt
Bidrag til forskningsfelt redusert jordarbeiding Haldenvassdraget vannområde75 0002017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av genetisk påvirkning på villaksMeel Bjarne75 0002017Innvilget som omsøkt
Rikjenda og VinjesandenSTORDAL ELVEEIGARLAG75 5002021Innvilget som omsøkt
Biotoptiltak i RødalselvaSylte- Og Moavassdraget Forvaltningslag Sa76 0002020Innvilget som omsøkt
Neta og Nordre Bjørå, Stor-Elvdal kommuneHØGSKOLEN I INNLANDET76 4002021Innvilget som omsøkt
styrking av sjøørret som del av VannforskriftarbeiForeningen Levende Bekker77 0002020Innvilget som omsøkt
Restaurering av VarmbubekkenSAMEIET GAULA ELVEIERLAG79 4602021Innvilget som omsøkt
Restaurering av kroksjø ved Kjerstad i OrklaOrkland Kommune80 0002020Innvilget som omsøkt
Jubileumskonferanse for vannområde MorsaVannområdeutvalget Morsa80 0002020Delvis innvilget
Tiltak mot gjengroing av MålsjøenKlæbu kommune80 0002017Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving spredt avløp - prosjekterendeMelhus kommune80 0002017Delvis innvilget
Kantsone Hadeland - kartlegging og oppfølgingGran kommune v/Vannområde Randsfjorden80 0002017Innvilget som omsøkt
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 2Elvene Rundt Trondheimsfjorden80 0002015Delvis innvilget
Søknad om tiltak for sjøaure i Foren fase 2 NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND85 0002021Innvilget som omsøkt
Bekkar til Suldalslågen -habitatforbetrande tiltakSULDAL KOMMUNE85 0002021Innvilget som omsøkt
Tiltak i sjøørretbekker 2018Kristiansand kommune, parkvesenet85 0002018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av restaureringstiltak i Nedre AltaALTA LAKSEFISKERI INTERESSENTSKAP87 5002022Delvis innvilget
Prosjektering av restaureringstiltak i MøstaSAMEIET GAULA ELVEIERLAG87 7202021Innvilget som omsøkt
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørretenHole kommune89 0002018Innvilget som omsøkt
Små sidevassdrag til Gaula i 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 0002022Innvilget som omsøkt
Biotopforbedring for storørret i TyrifjordenVikersund Fiske90 0002018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Elvemusling sidevassdragKongsberg kommune90 0002017Delvis innvilget
Sjøørretprosjekt TanavassdragetTanavassdragets Fiskeforvaltning90 0002016Innvilget som omsøkt
Poster per side721 - 750 of 1191 items