Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Svartmunnet kutling - en invasiv fremmed fiskeart NINA111 6002016Delvis innvilget
Miljøgiftsundersøkelser i fiskBymiljøetaten250 0002016Delvis innvilget
Marin kartlegging; delprosjekt kjemisk statusOfoten regionråd200 0002016Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima1 000 0002016Delvis innvilget
Gjenåpning av elveløp fra OrrtuvatnetBergen kommune, Bymiljøetaten300 0002016Delvis innvilget
Felles overvåkingsprogram Jæren vannområde 2016Jæren vannområde, prosjektnr. 404 350 0002016Delvis innvilget
Redusert jordarbeiding og redusert P gjødslingHaldenvassdraget vannområde50 0002016Delvis innvilget
Interkommunalt samarbeid - avløp spredt bebyggelseDIHVA IKS200 0002016Delvis innvilget
Restaurering av lukket bekk på Kalnes videregåendeØstfold fylkeskommune150 0002016Delvis innvilget
Plast på avveie langs TelemarkskystenPorsgrunn kommune200 0002016Delvis innvilget
Tiltak i sjøørretbekkerKristiansand kommune, parkvesenet35 0002016Delvis innvilget
Oppgradering av private avløpsrenseanleggNes kommune150 0002016Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stammeRingerikes Sportsfiskere400 0002016Delvis innvilget
Tiltaksprogram for vannmiljø; medvirkning Sarpsborg kommune180 0002015Delvis innvilget
Undersøkelse Eidsvatnet Bjugn kommune, Nordre Fosen Vannområde200 0002015Delvis innvilget
Utbedre vandringshindre i MærradalsbekkenBymiljøetaten370 0002015Delvis innvilget
Kasfjordvatn - problemanalyse eutrof innsjøHarstad kommune200 0002015Delvis innvilget
Kantsoneplan Eidsberg og RakkestadVannområde Glomma Sør200 0002015Delvis innvilget
Problemkartlegging i Vannområde VestBergen kommune, Bymiljøetaten200 0002015Delvis innvilget
Ja til bærekraftig stamme - storørret i RandselvaRingerikes Sportsfiskere380 0002015Delvis innvilget
Overvåkningsprogram for Skaun kommuneSkaun kommune105 0002015Delvis innvilget
Hydromorfologiske endrede elver og effekt på fiskNorsk Institutt for Naturforskning520 0002015Delvis innvilget
Overvåking og undersøkelser i Jæren vannområde2015Jæren vannområde, Rogaland fylkeskommune335 0002015Delvis innvilget
Diverse tiltak innen vannforvaltning i PURAPURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget340 0002015Delvis innvilget
Tilskudd pilotvassdrag 2015Haldenvassdraget vannområde1 150 0002015Delvis innvilget
Informasjon om elvemuslingen i vannområde ValdresVannområde Hallingdal/Valdres100 0002015Delvis innvilget
Restaurering og vedlikehold av gytebekker del 2Elvene Rundt Trondheimsfjorden80 0002015Delvis innvilget
Avløp fra spredt bebyggelseMålselv kommune100 0002015Delvis innvilget
Kurs / restaurering av gytebekker for sjøørrettElvene Rundt Trondheimsfjorden108 0002015Delvis innvilget
Medvirkning i vannforvaltningenSabima800 0002015Delvis innvilget
Poster per side451 - 480 of 985 items