Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
SlevikbekkenFREDRIKSTAD KOMMUNE2022Avslått
Fjærmygg som verktøy i overvåking STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Forprosjekt - Tiltaksplan HafrsfjordSTAVANGER KOMMUNE2022Avslått
Utbetring av vandringshinder i Nærvikelva, AskvollASKVOLL KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av elver i Kinn kommuneKINN KOMMUNE2022Avslått
Genetiske metoder for overvåking av planteplanktonSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2022Avslått
Restaurering av fisketrappene i BeiarelvaBEIARELVA SA2022Avslått
Laksetrapp i LyngstadelvaHUSTADVIKA KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av Skjekene våtmark i HaugesundHAUGESUND KOMMUNE2022Avslått
Planlegge biotopforbedrende tiltak i Ena-vassdragHØGSKOLEN I INNLANDET2022Avslått
Tiltak i Hestabekken, Sola kommuneSOLA KOMMUNE2022Avslått
Åpning av AråsbekkenFÆRDER KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av renseanlegg ved SkumsjøenDNT GJØVIK OG OMEGN2022Avslått
Restaurering av økologiske funksj. i ØstensjøvannÅS KOMMUNE2022Avslått
Arbeidsplan for HålandselvaEIGERSUND KOMMUNE2022Avslått
Fiskepassasje Havraåi, Vinje kommune TOKKE KOMMUNE2022Avslått
Bygging av fangdammerSMØLA KOMMUNE2022Avslått
Restaureringstiltak i Moskoelva ID 208-25-R NORDREISA KOMMUNE DRIFT OG UTVIKLING2022Avslått
Habitatforbetrande tiltak, Eidane og FrafjordSULDAL KOMMUNE2022Avslått
Sediment- og biotaundersøkelse i MeitjennSILJAN KOMMUNE2022Avslått
Tiltaksutredning for å heve miljøet i VassvikSILJAN KOMMUNE2022Avslått
Åpning bekkeløp i RoslandsånåTIME KOMMUNE2022Avslått
RESTAURERINGSTILTAK FOR TØNSVIKELVA ID 199-5-RTROMSØ KOMMUNE2022Avslått
Demonstrasjonsanlegg rens av spylevannNATURVERNFORBUNDET I MANDAL2022Avslått
Erosjonsdemping og biotopforbedringGJEMLESTAD-JERDAL ELVEEIERLAG2022Avslått
Trygg nedvandring av ålMARKER KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av ørretdam og gytebekkVIKEN FYLKESKOMMUNE2022Avslått
Opprydding i private avløpsrenseanleggSØR-ODAL KOMMUNE2022Avslått
Utbedring av fiskehindre i SlukelvaØSTRE TOTEN KOMMUNE2022Avslått
Restaurering av prioritert bekkevassdragFORENINGEN LEVENDE BEKKER2022Avslått
Poster per side61 - 90 of 1192 items