Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Videreutvikling av Ørretbasen for PasvikvassdragetSør-Varanger kommune2018Avslått
Detaljprosjektering av bekkerestaurering KalnesØstfold fylkeskommune2018Avslått
Gjennomføring av bekkerestaurering KalnesØstfold fylkeskommune2018Avslått
Biotoptiltak i Mår og Gjøyst - forprosjektTinn kommune2018Avslått
Kontoll av fangstrapporteringOrkla Fellesforvaltning2018Avslått
Tiltak for å redusere avrenning av gummigranulatVannområde Indre Oslofjord Vest2018Avslått
Estimering av vandringshindre for sjøørret med GISAntti Eloranta2018Avslått
Innkjøp av utredning - avrenning fra avfallsdeponiPorsanger kommune2018Avslått
Status og forekomst hos havniøyeNINA2018Avslått
Restaurering av Trolldalsbekken Moss kommune2018Avslått
Livet i elva; Vågelva i Botanisk hageArboretet og de Botaniske hager, Universitetet i Bergen2018Avslått
Kompetanseheving digitalmediaElvene Rundt Trondheimsfjorden2018Avslått
Prosjekt for å kvalitet sikre og styrke datagrunnlVest-Agder fylkeskommune2018Avslått
Bevisstgjøring av grunneiere om oljetanker Lofoten Matpark AS2018Avslått
Miljøråd i landbruket 2018Vannområde Glomma Sør2018Avslått
VeidalselvaVåler kommune i Østfold2018Avslått
Etablering av fangdam, KisabekkenEidskog kommune2018Avslått
Slimalgen Gonyostemum Semen i vannforvaltningen Haldenvassdraget vannområde2018Avslått
Utlegg av gytegrus i Lomsdalselva i Søndre LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka2018Avslått
Sameksistens mellom bever og anadrom laksefiskVannområde Orkla2018Avslått
Miljørådgivning i landbruketGran kommune v/Vannområde Randsfjorden2018Avslått
Miljøtiltak og genetikk salamander Høgskolen i Sørøst Norge2018Avslått
Miljøforbedrende tiltak SvullryatjernetGrue kommune2018Avslått
Kulverter som vandringshinder - DNAanalyseUniversitetet i Agder2018Avslått
Levangerelva - Gytegroptelling 2018Levangerelva Grunneierlag2018Avslått
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørreten Hole kommune2018Avslått
Øke kunnskapsgrunnlaget for storørretforvaltning Norsk institutt for naturforskning (NINA)2018Avslått
Saltsyre (HCl) – en oversett forsuringsfaktor?NIVA2018Avslått
Gytehabitat for innsjøgytende fiskNINA2018Avslått
Miljø-DNA for å påvise elvemuslingNINA2018Avslått
Poster per side271 - 300 of 985 items