Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Fisketrapper i FleslandselvaBergen kommune, Bymiljøetaten400 0002017Innvilget som omsøkt
Fiskevandring i Midtsandbekken - detaljprosjektMalvik kommune200 0002018Innvilget som omsøkt
Fjerne forurenset sigevann til TveitevannetBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Fjerne fremmede arter i Mosvatnet og HindalsdammenStavanger Kommune67 0002020Delvis innvilget
Fjerning av vandringshinder for anadrom fiskBrøstadelven grunneierlag 2018Ikke behandlet
Fjerning vandringshinder HopspollenVågan Kommune1 000 0002020Innvilget som omsøkt
FjordundersøkelseFlekkefjord kommune2017Avslått
Flomdepende tiltak - kvistdammer ved myrutløpHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Flytting og restaurering av bekk Farsund Kommune2020Avslått
Forankring av Bærum ElveforumBo Wingård133 0002015Innvilget som omsøkt
Forbedre gyteforholdene for sjøørret Driva Elveierlag2020Avslått
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørretenHole kommune89 0002018Innvilget som omsøkt
Forbedre kunnskapsgrunnlaget for storørreten Hole kommune2018Avslått
Forbedring av vannkvalitet i KvislaLindesnes Kommune2020Avslått
Forbedring av vannmiljø FallselvaSøndre Land kommune, teknisk drift2018Avslått
Fordrøyningsdammer ved jordbruksarealerVannområdeutvalget Morsa260 0002018Innvilget som omsøkt
Forebyggende miljøtiltakGrøtfjord bygdelag2016Avslått
Forebyggende tiltak mot landbrukspåvirkningNamsos Kommune2020Avslått
Foredrag og diskusjonskvelderLars Nilssen2017Avslått
Forprosjekt- etablering av nytt vannregime, IsesjøSarpsborg kommune300 0002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt- fiskepassasje SkiensvassdragetPorsgrunn kommune179 0002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt FossåaBlaker JFF2015Avslått
Forprosjekt habitatforbedrende tiltak i VellingbekLier Kommune2020Avslått
Forprosjekt testing separasjonsteknologi i innsjøOppegård kommune2018Avslått
Forprosjekt- tiltak i Lundebyvannet, Eidsberg Vannområde Glomma Sør200 0002016Innvilget som omsøkt
Forprosjekt vandringshinder HølenvassdragetVannområdeutvalget Morsa26 8002017Innvilget som omsøkt
Forprosjekt ørretundersøkelser i PasvikvassdragetSør-Varanger kommune 2017Ikke behandlet
Forprosjekt åpning av SjølingstadvassdragetNaturvernforbundet i Mandal/Naturvernforbundet i Vest-Agder62 5002018Innvilget som omsøkt
Forsegling av forurensende masser - HauglandsosenBergen Kommune v/ Bymiljøetaten2017Avslått
Forsinka overflateavrenning FollebuGausdal kommune2017Avslått
Poster per side121 - 150 of 807 items