Tilskudd til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Elfiske som metode - analyse av større datasettNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
Elfiske som metode - nasjonalt arbeidsmøteNorsk Institutt for Naturforskning2018Avslått
ElfiskeapparatOslo Kommune Bymiljøetaten2020Avslått
El-fiskeapperatElvene Rundt Trondheimsfjorden2015Avslått
Elvekartlegging med dronerNorsk institutt for naturforskning2014Avslått
Endring av substrat-tidserieNorsk institutt for naturforskning30 0002018Innvilget som omsøkt
Erfaringer- hygieniseringstrinn i minirenseanleggVannområde Glomma Sør200 0002017Delvis innvilget
Erosjonsikring for å betre gyteforholdGloppen Elveigarlag Sa2020Avslått
Estimering av vandringshindre for sjøørret med GISAntti Eloranta2018Avslått
Et giftfritt båthold - Alternative løsningerVel Blåst 2017Avslått
Etablere fiskeomløp til LysjøenStange Almenning2020Avslått
Etablere service på mini RA uavhengig av leverandøHaldenvassdraget vannområde2016Avslått
Etablering av fangdam, KisabekkenEidskog kommune2018Avslått
Etablering av nasjonalt fond for tiltakSINTEF Energi AS2017Avslått
Etablering av utendørs klasseromGaula Natursenter as 2017Ikke behandlet
Evaluering av Måsabekken renseparkUllensaker kommune2016Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2016Avslått
Fagråd for nedre del av Sira-vassdragetMolti AS2015Avslått
Faktaark om fisk og miljø i de store innsjøeneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina73 5002020Innvilget som omsøkt
Felles overvåkingsprogram Jæren vannområde 2016Jæren vannområde, prosjektnr. 404 350 0002016Delvis innvilget
Felleskonferanse - svensk og norsk vannforvaltningVannområde Glomma v/Hedmark fylkeskommune145 0002018Delvis innvilget
Fellesprosj. vannmiljøtiltak sjøørretbekker AgderGrimstad Kommune500 0002020Delvis innvilget
Finnes det fortsatt elvemusling i VollaelvaLurøy kommune99 0002016Innvilget som omsøkt
Fisk i klassifisering av økologisk tilstand Skedsmo kommune256 5002017Innvilget som omsøkt
Fisk som kvalitetselement i artsrike ØstlandselverNorsk institutt for naturforskning (NINA) 2017Ikke behandlet
Fiskeoppgang i Midtsandbekken Malvik kommune40 0002017Innvilget som omsøkt
Fiskepassaje i VeisetelvaRomsdal vassområde2018Avslått
Fisketeller i Vassbakkelva, Volda kommuneMøre og Romsdal fylkeskommune for Søre Sunnmøre vassområde2018Avslått
Fisketrapp i Rimstadelva - 5108-2-M. ProsjekteringSameiet Numedalslågen Forvaltningslag50 0002020Innvilget som omsøkt
Fisketrapp i Seimsfossen GuddalselvaJarle Fossheim2015Avslått
Poster per side91 - 120 of 807 items