Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tiltak for vipe og storspove i kulturlandskapetNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL61 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av naturbeitemark Søhol Sør i Hole.BUSKERUD BOTANISKE FORENING80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel av lokaliteter med dragehode i VikenBUSKERUD BOTANISKE FORENING80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Restaurering av lokaliteter med myrflangre BUSKERUD BOTANISKE FORENING290 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel av mjuktjafslokalitetETNEDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Ex situ bevaring av truete arter i Møre & RomsdalUNIVERSITETET I OSLO100 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Glenna NPer Roger Glenna Tvedt Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Butthårstjerne i Stavanger 2020ECOFACT SØRVEST AS108 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Overvåking elvemuslingJurrien Johannes B Wegter8 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
DverggåsSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
skjøtsel av solblomfeltGry Nina Ilje TveitStatsforvalteren i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Slått i Lii og HuldreheimenTrygve GjerdenStatsforvalteren i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Flomdam på Horne i StangeNORSK ORNITOLOGISK FORENING HEDMARK VÅTMARKSGRUPPA37 500Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Kontroll med krepsefisket og fiskeoppsynSTEINSFJORDEN FISKEFORENING70 900Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av slåttemark på ÅnerudmyraTurid Wenche ÅsumStatsforvalteren i Innlandet2020Ikke realitetsbehandlet
skjødsel av dragehodeGRØNDAHL ARNE10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir SjøliStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Kartlegging av elvemusling i HomlaMALVIK KOMMUNE93 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av mulig bestand av EikehjortMagnus Jakobsen3 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
kartlegging av bestander av Garver (bille)Magnus Jakobsen10 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Skilt for dragehode med informasjon i nærparkJØRGENS NABOLAGSTJENESTER JØRGEN BRUN10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel dragehode 2020BESØKSSENTER VÅTMARK OSLO20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Poster per side961 - 982 of 982 items