Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Åsebu - Ny informasjonstavleOSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD50 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Innvilget som omsøkt
Åsbygda - Vedlikehald av statleg sikra friluftsområdeVESTNES KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Åsanden - Oppgradering av gangveger/stier.HURDAL KOMMUNE270 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Innvilget som omsøkt
Åsanden - Toalett og informasjonsskiltHURDAL KOMMUNE220 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Årøyholmen - Tilrettelegging i statlig sikra friluftsområdeLyngen kommune159 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Årøyholmen - Bygge badstueIshavskysten Friluftsråd60 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Årøya - Årøya - rydde vegetasjon rundt kanonstillingISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Troms fylkeskommune2024Levert
Årøya - Tiltak på Årøya statlig sikra friluftsområdeISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD231 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Innvilget som omsøkt
Årøya - Kaianlegg og sittegruppeISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD220 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Årøya - Diverse tilrettelegging og skjøtselISHAVSKYSTEN FRILUFTSRÅD60 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Innvilget som omsøkt
Årvika - StrandryddingBergen og Omland Friluftsråd10 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Årvika - Sette ut bord/benk + grillplassBERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP Vestland fylkeskommune2024Levert
Årvika - Lekeapparater og frispeegolfBergen og Omland Friluftsråd125 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Årnesstranda - Tilrettelegging for brukereEidsvoll kommune395 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Årneslandet - Tilrettelegging for UU sti til toalett og bomEIDSVOLL KOMMUNE155 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Innvilget som omsøkt
Årneset - Utviding av friluftslivsområde-fylling/holmeVOLDA KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2022Avslått
Åreiddalen - Nytt toalettbyggFriluftsrådet Vest200 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Årabrot - Skjøtselsplan i statlig sikra friluftsområdeHAUGESUND KOMMUNERogaland fylkeskommune2022Avslått
Årabrot - SkjøtselsplanHAUGESUND KOMMUNERogaland fylkeskommune2021Avslått
Åna Sira friluftslivsområde - Oppgradering av stinett - BrufjellFLEKKEFJORD KOMMUNE900 000Agder fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Åmotdammen - SykkelparkeringRælingen kommune60 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Åmotdammen - Oppgradering av badeplassRÆLINGEN KOMMUNE180 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2021Delvis innvilget
Ålesund-Hundsvær - Sikringsgjerde rundt vanntjernSUNNMØRE FRILUFTSRÅDMøre og Romsdal fylkeskommune2020Avslått
Åkrasanden sør - Oppgradering turstiFRILUFTSRÅDET VEST100 000Rogaland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Åkrasanden - Tilkomst rasteplassFRILUFTSRÅDET VEST100 000Rogaland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Åkrasanden - SykkelparkeringFRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2021Avslått
Åkrasanden - Forlengelse og oppgradering av kyststiFriluftsrådet Vest200 000Rogaland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Ådlandsvatnet - Oppgradering badeplassFriluftsrådet Vest100 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Ådlandsvatnet - Oppgradering av turvegFriluftsrådet Vest150 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Ådlandsvatnet - Oppgradering av turvegFriluftsrådet Vest75 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 2369 items