Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Moldeholmene - Fastmontering av benkerFRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL, KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Kringstadbukta - Etablering av fastmonterte benker FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL, KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAPMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Småge - Ny grind og tiltak ved SmågevatnetAUKRA KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Skadbergvågen - Toalettbygg i Nordasundet (Skadbergvågen)EIGERSUND KOMMUNERogaland fylkeskommune2023Avslått
Ølsholmskjæret - Sanitæranlegg SKAUN KOMMUNETrøndelag fylkeskommune2023Avslått
Kobbevika - Skjøtsel Kobbevika og RamshaugenAUKRA KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Haugneset friområde - Opprustting Bord grill benker på badeplassSUNNMØRE FRILUFTSRÅDMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Kavlvegen kultursti - Åsen - Toalettbygg, parkering og infotavlerSURNADAL KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Fossbyskjæra - Skjøtsel - vegestasjonryddingAREMARK KOMMUNEViken fylkeskommune2023Avslått
Bjørndalen - Bjørndalen - Skilte innfartsårer til markaFREDRIKSTAD KOMMUNEViken fylkeskommune2023Avslått
Romsa - Hogst (forprosjekt)FRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2023Avslått
Sætra, Ormelimyra - Oppgradering ski/tur løyperDALANE FRILUFTSRÅDRogaland fylkeskommune2023Avslått
Leikongsætra - Parkeringsplass og turveg i Herøy, Gnr:78/14GURSKØY IDRETTSLAGMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Kragerøbanen turveg og friluftslivsområde - Merkebekk StasjonDRANGEDAL KOMMUNEVestfold og Telemark fylkeskommune2023Avslått
Mjøsparken i Brumunddal - Båtbrygge for kano og kajakkRINGSAKER KOMMUNEInnlandet fylkeskommune2023Avslått
Hogstadvika - Utvidelse parkeringsplass HogstadvikaSANDNES KOMMUNERogaland fylkeskommune2023Avslått
Fjøløy fort - Fjøløy fort - leirskole/frilagerRYFYLKE FRILUFTSRÅDRogaland fylkeskommune2023Avslått
Andaneset friluftslivsområde - Stupebrett og omkledningsrom for saunaVOLDA KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Botnasanden friluftslivsområde - Sanitæranlegg på Botnasanden friluftslivsområdeVOLDA KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Åsbygda - Vedlikehald av statleg sikra friluftsområdeVESTNES KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Lindøy - FlytebryggeFRILUFTSRÅDET VESTRogaland fylkeskommune2023Avslått
Julneset Friluftsområde - Prosjekt parkbenker til leir og bålplasser.MOLDE KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Risøbank (øy sør for fastlandet) - Vegetasjonsrydding AspholmenLINDESNES KOMMUNEAgder fylkeskommune2023Avslått
Remlan - VegetasjonsryddingKRISTIANSUND KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Brunsvikbukta - Uybedring av tursti/opprustning av skråningKRISTIANSUND KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Rensvikvatnet - Oppgradering/rehabilitering turvei + merKRISTIANSUND KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Låter - Skilting til til Låter friluftsområdeBODØ KOMMUNENordland fylkeskommune2023Avslått
Lomsesanden / Einarsneset med holmer ID: FS000008 - Gjerde langs kyststi FARSUND KOMMUNEAgder fylkeskommune2023Avslått
Moldemarka Vest - Bygging av Gapahuk og Uteområde ved Nonsmyra.(MOLDE KOMMUNEMøre og Romsdal fylkeskommune2023Avslått
Kragerøbanen turveg og friluftslivsområde - Merkebekkbua, toalett og kvilebu.DRANGEDAL KOMMUNEVestfold og Telemark fylkeskommune2023Avslått
Poster per side1 - 30 of 2099 items