Naturveiledningstilskudd til besøkssentre (øremerket i Prop 1 S 2024)

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Naturveiledning 2022STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER888 1252022Delvis innvilget
Naturveileder Færder IleneFÆRDER NASJONALPARKSENTER IKS888 1252022Delvis innvilget
NV midler STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER845 3752020Delvis innvilget
Naturveiledning ved Norsk villreinsenter Nord 2023STIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER1 803 5002023Innvilget som omsøkt
Naturveiledning 2023STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER901 7502023Innvilget som omsøkt
NaturveilederBESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS901 7502023Innvilget som omsøkt
NaturveilederHARDANGERVIDDA NASJONALPARKSENTER AS901 7502023Innvilget som omsøkt
2023 Naturveiledning Nordre ØyerenMIA - MUSEENE I AKERSHUS901 7502023Innvilget som omsøkt
Naturveileder Færder og Ilene FÆRDER NASJONALPARKSENTER IKS901 7502023Innvilget som omsøkt
NaturveiledningSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER901 7502023Innvilget som omsøkt
Naturveileder besøkssenter rovdyr Namsskogan 2022BESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS888 1252022Innvilget som omsøkt
Hardangervidda nasjonalparksenter ASHARDANGERVIDDA NASJONALPARKSENTER AS888 1252022Innvilget som omsøkt
2022 Naturveiledermidler Nordre Øyeren MIA - MUSEENE I AKERSHUS888 1252022Innvilget som omsøkt
Naturveiledning ved Norsk villreinsenter Nord 2022STIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER1 776 2502022Innvilget som omsøkt
NaturveilederSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER888 1252022Innvilget som omsøkt
2021 Naturveiledermidler Nordre ØyerenMIA - MUSEENE I AKERSHUS872 0002021Innvilget som omsøkt
Naturveiledning 2021STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER872 0002021Innvilget som omsøkt
Naturveileder Færder IleneFÆRDER NASJONALPARKSENTER IKS872 0002021Innvilget som omsøkt
Naturveileder 2021BESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS872 0002021Innvilget som omsøkt
Harangerviddasentreret asHARDANGERVIDDA SENTERET AS872 0002021Innvilget som omsøkt
Naturveiledning ved Norsk villreinsenter 2021STIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER1 744 0002021Innvilget som omsøkt
NaturveilederSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER872 0002021Innvilget som omsøkt
Midler til naturveilederNAMSSKOGAN FAMILIEPARK AS845 3752020Innvilget som omsøkt
Naturveileder Ilene og FærderFÆRDER NASJONALPARKSENTER IKS845 3752020Innvilget som omsøkt
Vistorcenter Hardangervidda nasjonalpark, SkinnarbHARDANGERVIDDA SENTERET AS845 3752020Innvilget som omsøkt
Naturveiledning Norsk villreinsenter NordSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER1 690 7502020Innvilget som omsøkt
NaturveilederSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER845 3752020Innvilget som omsøkt
Naturveilederstilling 2020 - Nordre ØyerenMIA - MUSEENE I AKERSHUS845 3752020Innvilget som omsøkt
NaturveilederPOLAR PARK AS 2021Levert
  • 1
  • 1
Poster per side1 - 29 of 29 items