Tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Skjøtsel av fuktenger og bekjempelseOSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel av innmarka på Bredek fjellgårdSTATSKOG SF Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Skjøtsel av innmarka på Bredek fjellgårdSTATSKOG SF90 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Skjøtsel av kulturlandskapKJERSTI BRUSTAD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Skjøtsel av kulturlandskapKJERSTI BRUSTADStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Skjøtsel av kulturlandskapet på AnsokANSOK ODDMUNDStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel av kystlyngheiTORMOD BÅTSTAD Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
skjøtsel av slåttemarkPetter Torsteinbø Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skjøtsel av slåttemark og informasjonsarbeidTINGVOLL MUSEUMSLAG Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjøtsel av slåttengReinert Hovland Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
skjøtsel av verdifull slåttemarkArild Opheim Statsforvalteren i Vestland2020Ikke behandlet
skjøtsel av VetteisøyniMarta Karoline JansenStatsforvalteren i Vestland2020Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel og vedlikehold av slåttemark.JENSTADHAUGEN Geir Jonny Husby Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjøtsel om Småsetran, RørosOS KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Skjøtsel på SvenskmoenJon Arne Stokke Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Skjøtsel Småsetran, Røros kommuneOS KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Skjøtsel, slåttemark, Nes kirkeruiner NES KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Skjøtselplan nedre Romsdal. ElvedeltaPER-JONAS BAKKE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
Skjøtselplan- SannaTRÆNA KOMMUNE Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Skjøtsels- og tiltaksplan for indre Gargo på RolvsNORDLYS SAU DA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Skjøtselsplan for Indre KleppeOLE GEIR REISTAD Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Skjøtselsplan for Indre KleppeOLE GEIR REISTADStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Skjøtselstiltak i Grimsdalen, LVO og Nasj. verd.GRIMSDALEN60 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Skjøtselstiltak i Trondenes kulturlandskapSTIFTELSEN SØR-TROMS MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Skjøtseltiltak i trua naturtype slåttemarkSigne Heggtveit AndersenStatsforvalteren i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Skøtsel av slåttemarkTOM ERIK LANDEMOEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Slått av HjellesetraHjelle Knut Tore Nes Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Slått av Hjellesetra ,utført av Hjellesetra VelKNUT TORE NES HJELLE40 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Slått og litt hogstGisle Miljeteig Hveem Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Slått og rydding av engTREPLEIE SØRLANDET KRISTIAN KØVENERStatsforvalteren i Agder2020Ikke realitetsbehandlet
Poster per side61 - 90 of 120 items