Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
ROVVILTGJERDINGTor Håkon MoeFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
“Jerv og gaupe i Troms og Finnmark”Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
"Å leve med rovdyr" -et undervisningstilbudLierne Nasjonalparksenter IKS225 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
mindre lidelser og mere sau til menneskemat Vistnes/KorsvikStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Møter-Kontaktutvalg for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
rovviltgjerde rundt vinterinnheining for sauSigmund Kjelsaas Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Etablering av skadefellingslag i Aurskog-HølandAurskog-Høland kommune35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
ViltkameraBeiarn Beitelag SAStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser160 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forbedring av åteplass jervRolf Randa3 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Gaupe og kongeørn - undervisningsopplegg i LandDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Skoleprosjekt - samspill mellom villrein og rovdyrRennebu Kommune10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2013Turgleder AS145 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Trua rovdyr 2013WWF Verdens naturfond310 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Rovvilt forebyggendeJægervatnet / Russelv sankelagFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Avslått
Radiobjeller til sauVadsø BeitelagFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Skyteopplæring store rovdyrOlav Schrøder5 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
BjørnejaktkursNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
RadiobjellerLandbruk Nord100 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
hjelp gjeting.Kåre Hermann StuenesFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke realitetsbehandlet
Ekstraordinært tilsyn,kompetanseheving,kadaverhundHemnes Sau og geit98 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Rovdyrutvalget i NHKFNorske Harehundklubbers Forbund, RovdyrutvalgetMiljødirektoratet2013Avslått
Flytting av sau til Flæfjelldriften Oddbjørg H Meløy Røren32 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak, sau på hjemmebeiteOddbjørg H Meløy Røren24 500Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Oppdateringskurs for kommunale rovviltlagNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Effektiv jervjaktNJFF-Nord-Trøndelag350 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Kursing av KFL og trening av hunderStjørdal kommune30 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Bjørnekurs for jegere i indre FinnmarkKarasjok elgjegerforening2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
BjørnhundeførereSkogbrukets kursinstitutt2 mottakere2013Avslått, Avslått
Anlegg for trening i skyting på rovviltNJFF-Troms223 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Poster per side1741 - 1770 of 1789 items