Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Transport rovdyrskoleBESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS250 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
RadiobjellerNORDRE TJELDSUND BEITELAG SA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Interkommunalt skadefellingslagBARDU KOMMUNE46 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering 2022/2023NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND230 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Skadefellingsutstyr Oppland (region 3) 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND47 320Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Porsanger skadefellingslag, droneSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Tilskudd til konfliktdempende tiltak - rovvilt SØR-VARANGER KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
NofenceRITA PETTERSEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
A° leve med store rovdyrTURGLEDER AS Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Inspirasjonsseminar for unge rovviltjegereSALTDAL KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Kompetanseheving interkommunalt skadefellingslagSALTDAL KOMMUNE65 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Kompetansehevende tiltak kommunalt skadefellingslaSTJØRDAL KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Søknad om støtte til kjøp av termisk kikkert.SURNADAL KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Støtte til kurs/opplæring av kom. fellingslag 2022SURNADAL KOMMUNE55 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Rovdyrskole - høst 2022STOR-ELVDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
PROSJEKTHUNDER SKADEFELLING 2022HOLTÅLEN KOMMUNE150 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Samarbeid om tiltak og konfliktdempende tiltak REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Søker økonomisk støtte til radio/digitale bjellerKLUBBEN OG KJEIPEN BEITELAG100 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Opplæring av hund i kadaversøkSenja videregående skole37 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET150 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Distribusjon av elevhefte "Ulvens gode naboer"NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR250 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Rana kommunale skadefellingslagRANA KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
FEM KORTE INFORMASJONSFILMER OM ULVNOAH - FOR DYRS RETTIGHETER2 mottakere2022Avslått
Konferanse la folk sis sin mening om rovdyrHEDMARK BONDE OG SMÅBRUKARLAG Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Lokalisering av kadaver ved hjelp av trent ravnVETERINARY FORENSIC AND WILDLIFE SERVICES Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Ekstraordinært tilsyn i kalvingsperiodenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI45 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Oppfølging av regional organisering- skadefellingINDRE FOSEN KOMMUNE75 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Informasjonsprosjekt om rovvilt 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA350 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Poster per side61 - 90 of 1959 items