Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Samling interkommunalt skadefellingslagBARDU KOMMUNE77 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHAMARØY KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Kurs i skadefelling og lisensfellingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Lisensfelling-informasjon og tilretteleggingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Rovdyrkunnskap 2021STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER200 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Transport rovdyrskolenBESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS179 658Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap i skolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Tap av villsaulam på Nesøya - årsaker og tiltakNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI155 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltakLIERNE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving av Midt-Troms skadefellingslagMÅLSELV KOMMUNE97 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Viltkameraprosjekt for registrering av kongeørn REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Kursing av kommunalt skadefellingslag i LevangerLEVANGER KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID120 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kompetanseheving av kommunalt skadefellingslagSTJØRDAL KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderFAUSKE KOMMUNE ENHET PLAN- OG UTVIKLING58 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Rovviltkasse 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Rovviltkunnskap i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Temadager for barn og ungeSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Tilskudd til drift av radiobjøller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
NessetbeiteområdeLIA GÅRDSBRUK Jarle Ness28 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Gjeting av sau på beite, rovdyrproblem (ulv).HØYANGER NORDSIDE BEITELAG Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Stimuleringstiltak Jerv 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM45 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Jaktbu for jervejaktRobert Ivan Lund Olsen20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Veiledet Gaupejakt for nye RovviltjegereNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS64 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
"Hva er det med ulven?"FRODE WERNER FILM OG MEDIA50 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
KONFLIKTDEMPENDE TILTAK NÅR DET GJELDER ROVDYRDYRENES SOS NORGEMiljødirektoratet2021Avslått
Angripende bjørn - mobil skytebaneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL50 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Trening av bjørnehund i Tackåsen 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER100 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt
Poster per side271 - 300 of 1891 items