Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Flevannsdrifta Svein Arne Kristensen35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Flytting av jervbås med helikopterVERDAL SAU OG GEIT14 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Flytting av sauOle Andre Storsnes20 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Flytting av sau til fjellbeiteHåkon Hegna Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Flytting av sau til FlæfjelldriftaOddbjørg H Meløy RørenFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Ikke realitetsbehandlet
Flytting av sau til Flæfjelldriften Oddbjørg H Meløy Røren32 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
flytting av sau til HusfjordenAlta saubeitelag BAFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Flytting av sau, hjemmebeite og gjeringKarstein Hove BergsetFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke realitetsbehandlet
Flæfjell fellesbeiteHans Petter HilsenFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Ikke realitetsbehandlet
Flæfjelldrifta og Vokterhund Erlend Yttri58 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Folkeforskning som konfliktdempende tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Folks redsel for bjørnNibio Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Forbedre vilkår-gj.føring av skadefellingsforsøkNORD-FRON KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Forbedring av åteplass jervRolf Randa3 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende KameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Forebyggende mot rovviltNINA HÆTTA THOMASSEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Forebyggende og konfliktdempende tiltak i beitesesHattfjelldal kommune460 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovvilTjenesteområde LandbrukFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovvilTjenesteområde Landbruk85 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak 2013Nesset kommune85 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Delvis innvilget
Forebyggende tiltak Grane sau og geit 2016Pål-Ove Wika215 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak i beiteområderNord-Aurdal kommune10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovdyrSkogseter Beitelag10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovdyrJakob Yngve MikkelsenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovvilt 2022Einar Olaus Båfjelldal25 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderSØRFOLD KOMMUNE63 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderETNEDAL BEITELAG SA20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderFAUSKE KOMMUNE ENHET PLAN- OG UTVIKLING58 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderSørfold Kommune54 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak mot rovviltskader Toven beitelagStatsforvalteren i Nordland2014Ikke realitetsbehandlet
Poster per side391 - 420 of 1959 items