Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Gratisversjon og beitelagsversjon BeitesnapFant AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Hvordan lykkes med sau på inngjerdet areal NIBIO20 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Informasjonsarbeid for barn og ungeBygdefolk for rovdyr40 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
"Bygging og hantering av revbås og kråkefelle"Målselv JFFFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
"Hva er det med ulven?"FRODE WERNER FILM OG MEDIA50 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
"Kunnskapsformidling som konfliktdemping"WWF-Norge Miljødirektoratet2014Levert
"Leve med rovdyr" Lierne Nasjonalparksenter IKS50 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
"Å leve med rovdyr" -et undervisningstilbudLierne Nasjonalparksenter IKS225 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
“Jerv og gaupe i Troms og Finnmark”Norsk institutt for naturforskning1 000 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
2 JervfellerTrollheimen Søndre Beitelag25 800Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
3-årig prosjekt - effektivisering av skadefellingNORD-FRON KOMMUNE375 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
3-årig prosjekt-effektivisering av skadefellingNORD-FRON KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
A° leve med store rovdyrTURGLEDER AS215 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Administrasjon av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Administrativ beredskap for skadefellingStiftelsen Stabbursnes Naturhus Og MuseumStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Aktiv bruk av utmarka av alle, uansett alderMeldal kommuneFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Aktivitets hefte - Rovdyrene i NasjonalparkeneLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS75 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
akutt flytting. foringneidensiida60 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Akutt forebyggende mot rovvilt Meråker nordMERÅKER BEITELAG SA150 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Akutt forebyggende mot rovvilt Meråker sørMERÅKER BEITELAG SA480 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Akutt tilsyn i Gaupe belastet områdetMidt Troms UtmarkserviceFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Angripende bjørn - mobil skytebaneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL50 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Anlegg for trening i skyting på rovviltNJFF-Troms223 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Anskaffelse av databjellerAust-Agder Radiobjøllelag 60 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Antikoagulanter («rottegifter») hos rovpattedyrVeterinærinstituttet50 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Antikoagulanter («rottegifter») hos rovpattedyrVeterinærinstituttet80 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Antirovdyradferd hos sau og bruk av vokterhundJeanette Johnsen2 mottakere2018Avslått
Arena rovvilt 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Arena rovvilt 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
Arena Rovvilt for reindriftenPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)27 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 1915 items