Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
TestHåkon Berg SundetFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Bjørn-Saukonflikter i Hedmark & Oppland 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
BJØRNEHI I HEDMARK 2013 - LANGTIDSOVERVÅKINGHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
ULV I SLETTÅSREVIRET: BESTANDSTALL OG ATFERD Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Beiteprosjekt Hedmarken 2013Hedmarken LandbrukskontorFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Spor og sportegn, rovdyr i norsk naturAnno museum, avd. Norsk Skogmuseum 45 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Innkjøp/Bruk av radiobjøllerKvikne østfjell beitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Lisensjakt og skadeskytingNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Elektroniske bjøller til sauKvislåtjønna BeitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2013Turgleder AS145 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
ROVVILTGJERDINGTor Håkon MoeFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Kadaver opp av myraFolldal Sau og Geit200 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Oppdateringskurs for kommunale rovviltlagNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
inngjerding for hjemmebeiteHugo HaugenFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Rovviltgjerde Berger gårdPer Løken WalmsnessFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Trening av hund på bjørn Rendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Kurs - Ettersøk av skadet bjørnRendalen kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Fagmøte store rovdyr 2018Vestskog saFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Avslått
Kursing av medlemmer av fellingslag for rovviltNJFF-Hordaland35 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Kursing av ledere av fellingslag for rovviltNJFF-Hordaland30 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kursing av ledere av fellingslag for rovviltNJFF-Hordaland25 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
oppretting av regionalt fellingslag store rovdyrVestskog saFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
Etablering og drift av fellingslag for rovviltNJFF-Hordaland10 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Prosjekt HordalandNorske kadaverhunder90 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Konfliktdemping sau/jerv i Halne BeitelagHalne BeitelagFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Avslått
Skyssmidler til rovdyrskolen (rundturen)Besøkssenter rovdyr NamsskoganFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Kurs for fellingslag rovdyrLierne kommune25 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Kvalitetssikre/tilgjengeliggjøre rovdyrskoleBesøkssenter rovdyr NamsskoganFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Tilskudd til transport for elever til rovdyrskolenBesøkssenter rovdyr Namsskogan220 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak - rovviltskader 2017Steinkjer kommune8 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Poster per side451 - 480 of 1974 items