Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prøveordning for lisensfelling av jerv 2015Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)55 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Skadefelling bjørn: kompetanseheving og trening Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune13 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Jaktbu og mms kameraKjell Ivar Knutsen20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Predasjon på reinkalver og åtselsatferd fra ørnNorsk Institutt for naturforskning225 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Jakt på jerv i Alta kommuneGeir-Arne Nilsen20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Sammenheng mellom rovdyr og og tap av reinkalverNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 515 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Tapsdokumentasjon og tapsreduksjon hos reinkalverNIBIO Tjøtta213 150Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Arena Rovvilt Rein 2015Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)25 950Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Innkjøp av informasjonsmateriell til beitenæringenNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune160 250Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
E-bjelleprosjekt 2015Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Arena rovvilt Sau 2015Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune34 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Referansegruppemøte NRFI og rovviltnemndaNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune20 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kadaverhundkurs, GPS-kurs og praksisordningNæring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finnmark - Finansiering 2015Nesseby kommune252 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Family structures of the bears in Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Tilrettelegging av bjørnbaneneKarasjok elgjegerforening75 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
bygging/kjøp av jervebuJohan Anders Somby20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Pasvik-Inari Trilateral Park: bear monitoringNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 200 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Evaluation of power poles to sample brown bearsNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Avslått
Tilrettelegging for rovviltjakt i Finnmark 2015Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)21 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Opplæring av hunde-ekvipasjer til sporing av bjørnPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark (Vest)Porsanger kommune280 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
JervejaktSveinung Killi20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Porsanger skadefellingslagPorsanger kommune40 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Jervejaktkurs KautokeinoNorges Jeger- og Fiskerforbund44 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Jervejaktkurs AltaNorges Jeger- og Fiskerforbund44 500Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kurs bjørnejakt KautokeinoNorges Jeger- og Fiskerforbund79 400Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kurs bjørnejakt AltaNorges Jeger- og Fiskerforbund79 400Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finnmar - ProsjektNesseby kommune248 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side271 - 300 of 2111 items