Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Rein & sau i de 4 stores diett- isotopundersøkelseNorsk institutt for naturforskning15 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundLANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND33 0002 mottakere2023Delvis innvilget, Avslått
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET100 0002 mottakere2023Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
ULV I NORGE - elevhefte om et kritisk truet dyrNOAH - FOR DYRS RETTIGHETER120 0002 mottakere2023Delvis innvilget, Delvis innvilget
Informasjon om utøvelse av jakt i og nær ulverevirNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID22 5002 mottakere2023Delvis innvilget, Avslått
Nasjonal konferanse om rovvilt,beitedyr og samfunnNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID50 0002 mottakere2023Delvis innvilget, Delvis innvilget
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER 2 mottakere2023Levert
Veiledning, kurs og undervisningØSTFOLD KUTIPS OG GJERDEFORRETNING Leif Larsen55 0002 mottakere2022Delvis innvilget
Evaluering av arbeid gjort i rovviltnemnder på ulvNORGES MILJØVERNFORBUND2 mottakere2022Avslått
Undersøkelse om bruk av hund på jaktNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID2 mottakere2022Avslått, Avslått
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhund LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND40 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Skadefellingslag for Hadeland - FKT-midler GRAN KOMMUNE42 5002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Spor- og søkshund rovviltSpor- og søkshund rovvilt54 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Fagsmaling for Kommunale fellingslagSKOGBRUKETS KURSINSTITUTT25 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET150 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
FEM KORTE INFORMASJONSFILMER OM ULVNOAH - FOR DYRS RETTIGHETER2 mottakere2022Avslått
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER160 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID40 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Boken "Bare ulv"; en faktafortellingZOOLOG IDA GLEMMINGE 2 mottakere2021Levert
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundLANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND45 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Skadefellingslag for Hadeland - FKT-midler GRAN KOMMUNE20 0002 mottakere2021Delvis innvilget
Hårfeller i Bardu 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2021Levert
Støtte til kurs/opplæring av kom. fellingslag 2021SURNADAL KOMMUNE45 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET100 0002 mottakere2021Delvis innvilget
SKOLEPROSJEKT MED FILMEN «ULVENS GODE NABOER»NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER30 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER 2 mottakere2021Levert
Ferdigstille gjerdestandardØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen2 mottakere2020Avslått, Avslått
SCANDCAM –Trøndelag og Møre 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Framdrift på utsetting av ulvNaturen For Alle2 mottakere2020Avslått, Avslått
Driftsrelaterte faktorer og tap av lam på beiteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)183 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 2124 items