Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
elektronisk merkingRUNDMOEN GÅRD Christer A. SkreslettStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Tilsyn og dokumentasjon tapt sau/lam på beiteTOKKE KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
SmartbjellerSALTDAL BEITELAG SA30 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Informasjon om konfliktdempende tiltakSTOR-ELVDAL KOMMUNEMiljødirektoratet2021Ikke realitetsbehandlet
Kalibrering av overvåkingsmetodikk for rovviltSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Informasjonsprosjekt om rovviltSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA650 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Miljøeffekter på DNA-prøver i rovdyrovervåkingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Hårfeller for bestemmelse av bjørn i NamdalenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Folkeforskning som konfliktdempende tiltakSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
INFOHEFTE OM ULVNOAH - FOR DYRS RETTIGHETERMiljødirektoratet2021Avslått
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA150 0006 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
FEM KORTE INFORMASJONSFILMER OM ULVNOAH - FOR DYRS RETTIGHETERMiljødirektoratet2021Avslått
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
FORSKNINGSPROSJEKT «ULV I MEDIA»NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Transport til RovdyrskolenPOLAR PARK AS52 416Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Barnebok om ulvefamilieNOAH - FOR DYRS RETTIGHETERMiljødirektoratet2021Avslått
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET100 0002 mottakere2021Delvis innvilget
SKOLEPROSJEKT MED FILMEN «ULVENS GODE NABOER»NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER30 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving Porsanger skadefellingslag 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM90 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Nasjonal satsning på digital rovviltopplæringVITENPARKEN CAMPUS ÅS400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Ytterligere inngjerding av innmarksbeiteThorstein Brage GrønosetStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Trening skadefellingslagVERDAL KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kompetanseheving Skadefellingslag 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM160 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Påvirker forskningsresultat rovviltforvaltningen?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kursing skadefellingslag Grong, Høylandet, NamsskoGRONG KOMMUNE29 378Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Arena rovvilt 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL53 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
RovdyrskolenSTOR-ELVDAL KOMMUNE100 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Poster per side211 - 240 of 1891 items