Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kurs i ulvejaktOlav Schrøder20 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Nesset beitelag LierneJarle Ness46 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Lisensjakt på jervHelge Kristensen4 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Skuddpremie på revHemnes kommuneStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
gaupe og jervKjell Ivar Knutsen2 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Skadefelling av bjørn, ulv, jerv og gaupe 2014Holtålen kommune 47 207Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finnmar - ProsjektNesseby kommune248 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Videreføring av Næring og Rovvilt i Vest-FinnmarkPorsanger kommune220 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Arena rovvilt Sau 2014Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kunnskapsnivå om kongeørnas predasjonsøkologi Norsk Institutt for naturforskning150 750Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Fellingstillatelse på skadedyr/gaupe i AgdenesAgdenes kommune119 091Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Koordineringsmøte for jervejegerePorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)5 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Eidsvoll beitelagBeitelagetFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Project preparation of monitoring Pasvik bearsNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 55 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Naturfilm: Jakten på de fire storeNaturfotografeneFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Predasjon fra ørn på reinkalv i PorsangerNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Oppfølging av radiobjelle- og e-bjelleprosjekt.Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)28 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Fellingstillatelse på skadedyr jerv AgdenesAgdenes kommune21 893Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Rovdyrdempende gjerde og vokterhundSvaheim gård Ådne Smogeli Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Scandlynx – Forsøk med viltkamera i NordlandNorsk institutt for naturforskning400 000Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Jerv- og bjørnteredning, region 6Norsk institutt for naturforskning237 500Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Fagmøte om standar for rovviltgjerderØstfold Sau og Geit6 500Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kursdeltakelse på Rovvilthunden 20-23 juni 2014Sør-Varanger kommune22 560Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
"Kunnskapsformidling som konfliktdemping"WWF-Norge Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Organisering av elgregion i Linnekleppen-reviretUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kurs for kommunale skadfefellingsledereNJFF-Nord-Trøndelag127 500Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Driftsmidler Dyr i Drift 2014NIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
BandhundkursFollo og Østfold Elghundklubb8 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Overvåking av beitende sau og lam i Leitebakken 20Norsk institutt for naturforskning198 000Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
BJØRNEHI i HEDMARK 2014 - FoU-analyserHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Poster per side211 - 240 of 1959 items