Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID120 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kompetanseheving av kommunalt skadefellingslagSTJØRDAL KOMMUNE14 930Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderFAUSKE KOMMUNE ENHET PLAN- OG UTVIKLING58 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Rovviltkasse 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Rovviltkunnskap i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Temadager for barn og ungeSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Tilskudd til drift av radiobjøller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
NessetbeiteområdeLIA GÅRDSBRUK Jarle Ness28 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Gjeting av sau på beite, rovdyrproblem (ulv).HØYANGER NORDSIDE BEITELAG Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Stimuleringstiltak Jerv 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM45 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Jaktbu for jervejaktRobert Ivan Lund Olsen20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Veiledet Gaupejakt for nye RovviltjegereNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
"Hva er det med ulven?"FRODE WERNER FILM OG MEDIA50 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
KONFLIKTDEMPENDE TILTAK NÅR DET GJELDER ROVDYRDYRENES SOS NORGEMiljødirektoratet2021Avslått
Angripende bjørn - mobil skytebaneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL50 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Trening av bjørnehund i Tackåsen 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER 2 mottakere2021Ikke behandlet
Prosjekt Næring og rovvilt i Finnmark 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM900 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Skytetrening for jakt på rovdyrNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL33 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Motivasjonskvelder gaupe og jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL56 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Oppretthold av bjørnehund 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kartlegging av dødsårsak av lam på utmarksbeiteTINGVOLL KOMMUNE96 400Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Poster per side1741 - 1763 of 1763 items