Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bjørn-Saukonflikter i Telemark & S-Norge 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Levert
Bjørn-Saukonflikter i Møre & Romsdal 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad 40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Innvilget som omsøkt
Bjørn-Saukonflikter i Sogn & Fjordane 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Avslått
Bjørn-Saukonflikter i V-Agder & S-Norge 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Bjørn-Saukonflikter i A-Agder & S-Norge 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Bjørn-Saukonflikter i Akershus & S-Norge 1973-2016Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Ekstraordinert tilsyn og kadaverletingMorten Oldervik60 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
BJØRNEHI I HEDMARK 2013 - LANGTIDSOVERVÅKINGHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Levert
ULV I SLETTÅSREVIRET: BESTANDSTALL OG ATFERD Høgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Avslått
KARTLEGGING OG INNHENTING AV GRUNNEIERS TILLATELSENordreisa kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Tiltak mot ulvefryktRømskog kommune90 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Administrasjon av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Utvida tilsyn med bruk av kadaverhundØystre Slidre kommune70 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Drift av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune155 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Kurs for nye kadaverhundekvipasjer i ValdresØystre Slidre kommune10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Elektronisk overvåkingssystemForeningen Jora beitelagFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Avslått
Leie av beredskapsområdeØystre Slidre kommune15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Utdanning av kadaverhunderØstre Toten saubeitelag25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Radiomerking av ulv i Rovviltregion 4Høgskolen i Innlandet, Evenstad 100 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Sanke- og sorteringsanleggJora beitelag40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Radiomerking av ulv i Rovvilt-region 4Høgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Levert
Konfliktdempende tiltaknordre land kommune170 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Levert
Temaforelesing - linjetaksering av gaupe - NordlanNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland4 400Statsforvalteren i Nordland2013Innvilget som omsøkt
Felles søknad for beitelagNord-Aurdal kommune15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Søknad om FKT-middel 2013Nord-Fron kommune140 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovvilTjenesteområde Landbruk85 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
RovdyrprosjektJørn Harangen20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
HovsmyrbakkbuaØyer AlmenningFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Avslått
Poster per side31 - 60 of 2119 items