Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Omstilling av sauehold på grunn av rovdyrOle Jakob AkreFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Ulv i ØstmarkaUlsrud videregående skole25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
sauerein bjørneekvipasje nordsotkajærvis verdenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
samling i skyteteknikk mm lokalt -skadefellingslagGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Lisensjakt, kvotejakt, skadefelling og skadeskytinNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Konfliktdempende tiltak i BeiarnBeiarn Beitelag SAStatsforvalteren i Nordland2014Ikke realitetsbehandlet
Støtte til radiobjellerLardal Beitelag SA Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Møter -kontaktutvalg for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Fellesmøte for kommunal viltforvaltningVest-Agder fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
radiobjellerAnne Slettetveit1 600Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Revejakt kurs 2014Ernst Ketil Eriksen2 mottakere2014Avslått, Avslått
Tidlig sanking hvis varsel om rovdyr i områdetOle Didrik SevatdalFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Kompetanseheving av Rana kommunes skadefellingslagRana kommune, landbrukskontoret30 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Oppfølging av rovviltforliket – NJFFNorges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
RadiobjelleprosjektetLandbruk Nord137 700Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Seminar om forskning, jakt og forvaltning av ulvNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark30 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Utvidet tilsyn mot rovviltskaderReinbeitedistrikt 9Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Undervisningsfilm om jervejaktTura A/S2 mottakere2014Avslått, Avslått
Håberg-Skårset-radiobjellerØyvind Skogen Håberg13 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Ferist KorsjøenRøros sankelag BAFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
WirebjørnNJFF-Troms46 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Bjørnehårfeller i Karasjok og AnarjohkaNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Forsøk med høyspentstolper til bjørneovervåkningNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 122 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Binneområder i Sør-VarangerNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 110 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
interkommunalt skadefellingslag i Nord-TromsKåfjord kommune25 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Felles skoletilbud til grunnskolene i Trøndelag.Røyrvik Auto / FjellrevsenteretFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Tiltak for vern av beitedyrRomedal og Stange sau og geitFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Rovviltkunnskap i skolenNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold95 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
tiltak for vern av sau og ku/ kalv som beiter Gudmund Hovde SaastadFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Avslått
Effekter av ulv på elgbestanden i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Poster per side361 - 390 of 1967 items