Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kunnskap som demper konflikterWWF Verdens naturfond500 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Trua rovdyr 2013WWF Verdens naturfond310 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
VokterhundWIERSHOLM BYGGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Prosjekt gps-bjeller Find my sheepWanja RakvaagStatsforvalteren i Nordland2013Ikke realitetsbehandlet
Naturbruk i skolen - kunnskap og forståelseVÅLER KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Tilskudd til kursing mm for kommunale fellinglagVÅLER KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Leve med ulv i VålerVÅLER KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Nasjonal satsing på digital rovviltopplæringVITENPARKEN CAMPUS ÅS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Nasjonal satsning på digital rovviltopplæringVITENPARKEN CAMPUS ÅS400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
mindre lidelser og mere sau til menneskemat Vistnes/KorsvikStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
SmartbjellerVik Beitelag Sa50 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
ReinHelseVeterinærinstituttet OsloStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Antikoagulanter («rottegifter») hos rovpattedyrVeterinærinstituttet50 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Antikoagulanter («rottegifter») hos rovpattedyrVeterinærinstituttet80 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Lokalisering av kadaver ved hjelp av trent ravnVETERINARY FORENSIC AND WILDLIFE SERVICESMiljødirektoratet2022Avslått
Ravn i SøkVETERINARY FORENSIC AND WILDLIFE SERVICESMiljødirektoratet2021Avslått
Felttilpasset «Time Since Death» (TSD) evalueringVeterinary Forensic And Wildlife ServicesStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
kompetanse skadefellingslagVestskog sa100 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Prosjekt meir effektiv skadefellingVestskog sa4 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Etablering av fangstbås jervVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
Fagmøte store rovdyr 2018Vestskog saFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Avslått
organisering av rovviltjaktområde for lisensjaktVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
kompetanseutvikling skadefellingslagVestskog sa86 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Prøveprosjekt Jerv region 1 2017-2019Vestskog sa 4 mottakere2017Ikke behandlet
kompetanseheving og utstyr skadefellingslagVestskog sa 2 mottakere2017Ikke behandlet
kompetanesheving rovvilt SFJ og ROGVestskog sa70 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kompetanseheving regionalt fellingslag store rovdyVestskog saStatsforvalteren i Rogaland2015Avslått
oppretting av regionalt fellingslag store rovdyrVestskog saFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
Kompetansehevingregionalt fellingslag store rovdyrVestskog sa Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Informasjonsskilt om Beitedyr Vestre Åmot BeitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Poster per side61 - 90 of 1963 items