Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SmartbjellerVik Beitelag Sa50 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
mindre lidelser og mere sau til menneskemat Vistnes/KorsvikStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Nasjonal satsing på digital rovviltopplæringVITENPARKEN CAMPUS ÅS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Nasjonal satsning på digital rovviltopplæringVITENPARKEN CAMPUS ÅS400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Tilskudd til kursing mm for kommunale fellinglagVÅLER KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Leve med ulv i VålerVÅLER KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Prosjekt gps-bjeller Find my sheepWanja RakvaagStatsforvalteren i Nordland2013Ikke realitetsbehandlet
VokterhundWIERSHOLM BYGG Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Næringsutvikling i utmarkWWF Verdens naturfondMiljødirektoratet2019Avslått
Møter med menneskerWWF Verdens naturfondMiljødirektoratet2019Avslått
Kunnskap og dalog i rovdyrdebattenWWF Verdens naturfond700 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Workshop Conservation Conflict TransformationWWF Verdens naturfond200 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Foredrag og turer med fokus på å leve med ulvWWF Verdens naturfondFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Kunnskap og myter i rovviltforvaltningenWWF Verdens naturfond700 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Møt myter om rovdyr og forvaltning med kunnskapWWF Verdens naturfond650 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Kunnskap som demper konflikterWWF Verdens naturfond500 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Trua rovdyr 2013WWF Verdens naturfond310 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
"Kunnskapsformidling som konfliktdemping"WWF-Norge Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Innkjøp av radiobjøllerYtre Snillfjord Sanke og Beitelag34 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Boken "Bare ulv"; en faktafortelling Zoolog Ida GlemmingeStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Boken "Bare ulv"; en faktafortellingZOOLOG IDA GLEMMINGE2 mottakere2021Avslått
Forsinket beiteslipp,gjeting tidlig heimsankingØSTBORG HANS BERTIL44 250Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Informasjonsmøte i forkant av beitesesongen 2018Østfold Bondelag36 500Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Informasjonsmøte i forkant av beitesesongen 2018Østfold Bondelag36 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltak i VikenØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Ferdigstille gjerdestandardØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen2 mottakere2020Avslått, Avslått
Ferdigstille gjerdestandardØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif LarsenMiljødirektoratet2019Avslått
Konfliktdempende tiltak i VikenØSTFOLD KUTIPS OG GJERDEFORRETNING Leif Larsen65 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
StudieturØstfold sau og geit160 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Østfold Sau og GeitØstfold Sau og Geit70 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Poster per side1771 - 1800 of 1837 items