Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilleggssøknad på gaupeprosjekt i Tingvoll Tingvoll Kommune20 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til skadefellingskursTingvoll KommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til fellingskurs TINGVOLL KOMMUNE44 600Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av dødsårsak av lam på utmarksbeiteTINGVOLL KOMMUNE96 400Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Planlagt utvidet tilsynTjenesteområde Landbruk35 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Planlagt utvidet tilsynTjenesteområde Landbruk40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Planlagt utvidet tilsynTjenesteområde Landbruk40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovvilTjenesteområde LandbrukFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovvilTjenesteområde Landbruk85 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Tilsyn og dokumentasjon tapt sau/lam på beiteTOKKE KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Beskytte min elghund mot angrep av ulv Tom Erling Svandal3 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Gaupejakt/GaupesporingskursTom Idar Kvam12 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Oppdatering av kongeørn i rovbasen, Trøndelag 2022Tom Roger Østerås45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Oppdatering av kongeørn i rovbasen, Trøndelag 2021Tom Roger Østerås45 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Jervbue i BåtsfjordTommi Rantala20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
E-bjeller til sauTor Håkon MoeFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
ROVVILTGJERDINGTor Håkon MoeFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Sperregjerde Tromsdalen- InndalTore ØgstadFylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke realitetsbehandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader Toven beitelagStatsforvalteren i Nordland2014Ikke realitetsbehandlet
2 JervfellerTrollheimen Søndre Beitelag25 800Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG150 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Beskyttelsesvest for jakthunderTrond TrovågFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Båsjakt på jervTruls Bjørnar Halvari15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
jervejaktTruls Bjørnar Halvari20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Åte jakt på jervTruls Bjørnar Halvari20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
viltkameraTruls Bjørnar Halvari5 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Studietur Skottland, Forebygg. tiltak, beitebrukTrømborg Og Omegn Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Undervisningsfilm om jervejaktTura A/S2 mottakere2014Avslått, Avslått
Unge jervejegereTura AS75 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Poster per side1771 - 1800 of 1974 items