Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilsyns proskjekt 2019Vesthei beitelag Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Søknad om FKT midlerVestheia beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltakVestheia beitelag305 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
RadiobjøllerVestheiane beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Innkjøp av 45 radiobjeller for sauVestmarka beitedriftslag SAFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Innkjøp av 97 radiobjeller til sauVestmarka beitedriftslag SA60 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Arrangere grunnkurs for søk med kadaverhundVestre Toten kommune15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Kompetanseheving og samband - fellingslag VTK Vestre Toten Kommune15 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Informasjonsskilt om Beitedyr Vestre Åmot BeitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
kompetanse skadefellingslagVestskog sa100 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Prosjekt meir effektiv skadefellingVestskog sa4 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Etablering av fangstbås jervVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
Fagmøte store rovdyr 2018Vestskog saFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Avslått
organisering av rovviltjaktområde for lisensjaktVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
kompetanseutvikling skadefellingslagVestskog sa86 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Prøveprosjekt Jerv region 1 2017-2019Vestskog sa 4 mottakere2017Ikke behandlet
kompetanseheving og utstyr skadefellingslagVestskog sa 2 mottakere2017Ikke behandlet
kompetanesheving rovvilt SFJ og ROGVestskog sa70 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kompetanseheving regionalt fellingslag store rovdyVestskog saStatsforvalteren i Rogaland2015Avslått
oppretting av regionalt fellingslag store rovdyrVestskog saFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
Kompetansehevingregionalt fellingslag store rovdyrVestskog sa Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Felttilpasset «Time Since Death» (TSD) evalueringVeterinary Forensic And Wildlife ServicesStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Ravn i SøkVETERINARY FORENSIC AND WILDLIFE SERVICESMiljødirektoratet2021Avslått
Antikoagulanter («rottegifter») hos rovpattedyrVeterinærinstituttet50 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Antikoagulanter («rottegifter») hos rovpattedyrVeterinærinstituttet80 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
ReinHelseVeterinærinstituttet OsloStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
SmartbjellerVik Beitelag Sa50 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
mindre lidelser og mere sau til menneskemat Vistnes/KorsvikStatsforvalteren i Nordland2013Avslått
Nasjonal satsning på digital rovviltopplæringVITENPARKEN CAMPUS ÅS Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Leve med ulv i VålerVÅLER KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Poster per side1681 - 1710 of 1768 items