Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
BjørnehundprosjektSkogbrukets kursinstitutt2 mottakere2014Avslått, Avslått
BjørnhundeførereSkogbrukets kursinstitutt2 mottakere2013Avslått, Avslått
Fagsmaling for Kommunale fellingslagSKOGBRUKETS KURSINSTITUTT35 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovdyrSkogseter Beitelag10 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Ekstra tilsyn av sau på sommerbeiteSKOGSETER BEITELAG12 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Prosjekt store gjerdeaparaterSmaalenene Beitelag sa170 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
El ovvervåking av beiterSmaalenene Beitelag sa97 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
konflikt dempende tiltakSmåbruket SjulhusFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Drift av kommunalt skadefellingslagSnåsa kommune15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Drift av kommunalt skadefellingslagSnåsa kommune 2 mottakere2016Levert
Kompetanseheving av Kommunalt skadefellingslagSNÅSA KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
KompetansehevingSogn og Fjordane Sau og Geit Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2017Levert
Kurs i kadaverhund Sogn og Fjordane Sau og Geit v. Ragnhild Sæle20 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
kompetanseutvikling og drift av fellingslag sfjSogn og Fjordane Skogeigarlag80 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Kompetanseutvikling fellingslag store rovdyr ROGSogn og Fjordane Skogeigarlag90 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Familiedag med stubbekonsertSOGN OG FJORDANE SKOGSELSKAP15 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
rovviltgjerde Dottetorpveien 4SOLBERG SNØ OG GRØNT AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Levert
Innkjøp av større båt SOLHEIM VILLSAU600 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
sauerein bjørneekvipasje nordsotkajærvis verdenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Spor- og søkshund rovviltSPOR- OG SØKHUND ROVVILT DA250 000Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Spor- og søkshund rovviltSpor- og søkshund rovvilt54 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Indre Østfold skadefellingslagSpydeberg Kommune120 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Temadager for barn og ungeStabbursnes Naturhus50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Oppbygging av rovviltkasseStabbursnes Naturhus og Museum25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Temadager for barn og unge Stabbursnes Naturhus og Museum50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Bjørnehund trening i Tackåsen 2019Stabbursnes Naturhus og Museum51 200Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Kurs i skadefelling, Finnmark Stabbursnes Naturhus og Museum128 430Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Viltkamera til skadefellingslag Stabbursnes Naturhus og Museum Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Levert
tilskudd til bjørnehund utgifter Stabbursnes Naturhus og Museum10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
arena rovvilt reindriftStabbursnes Naturhus og Museum40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Poster per side1651 - 1680 of 2119 items