Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Transport av elever til RovdryskolenSTIFTELSEN ROVDYRSENTER BARDU Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Administrativ beredskap for skadefellingStiftelsen Stabbursnes Naturhus Og MuseumStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Kurs i skadefelling 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum130 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Bjørnehund trening i Tackåsen 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Fagsamling Jerv 2019 -2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Oppretthold av bjørnehund 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum750 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Porsanger skadefellingslag, droneSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Oppbygging av rovviltkasseSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Næring og rovvilt i FinnmarkSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kompetanseheving Skadefellingslag 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Arena rovvilt 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Stimuleringstiltak Jerv 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Trening av bjørnehund i Tackåsen 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Oppretthold av bjørnehund 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Støtte til gjennomføring av jegerprøven STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Kompetanseheving Porsanger skadefellingslag 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM90 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kompetanseheving Skadefellingslag 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM160 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Arena rovvilt 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Rovviltkasse 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Temadager for barn og ungeSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Stimuleringstiltak Jerv 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM45 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Trening av bjørnehund i Tackåsen 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Prosjekt Næring og rovvilt i Finnmark 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM900 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Oppretthold av bjørnehund 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Skadefellingstillatelse på en bjørnStjørdal kommune37 741Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Kursing av kommunalt skadefellingslagStjørdal kommune20 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
KursingStjørdal kommune20 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Kursing av KFL og trening av hunderStjørdal kommune30 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Poster per side1651 - 1680 of 1959 items