Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
utvikling av elgstammen etter et ulverevirUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Radiobjeller til sauVadsø BeitelagFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Kompetanseheving for kommunale fellingslagVang kommune25 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Kursing av fellingslag rovdyr Verdal og LevangerVerdal kommune80 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Søk etter spor fra bjørn Verdal/Meråker våren 19Verdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Utstyrskasse med innhold til det kommunalejaktlageVerdal kommune82 500Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Sporing etter bjørn på vintersnøVerdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Innkjøp og drift av viltkamer til skadefellingslagVerdal Kommune30 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslagVerdal Kommune60 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Trening av skadefellingslagVerdal Kommune40 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Felles skytetrening for skadefellingslag rovdyrVerdal KommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Trening skadefellingslagVERDAL KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kurs i bruk og stell av viltkameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag2 mottakere2016Avslått, Avslått
Kurs i bruk og stell av viltkameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2015Ikke behandlet
fortsettelse på bruk av viltkamera i/ved beitefeltVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag 2 mottakere2014Ikke behandlet
Forebyggende KameraovervåkingVest-Agder Bonde- og Småbrukarlag2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Møter med kontaktutvalget for rovviltsaker i AgderVest-Agder fylkeskommune25 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommune25 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Kontaktutvalget for rovviltsaker i AgderVest-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommune20 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Kontaktutvalget for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune7 236Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Fellesmøte om viltforvaltning i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune15 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kontaktutvalget for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune27 243Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Møter ­kontaktutvalg for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune6 200Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Fellesmøte for kommunal viltforvaltningVest-Agder fylkeskommune12 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Fellesmøte for kommunal viltforvaltningVest-Agder fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Møter -kontaktutvalg for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Møter-Kontaktutvalg for rovviltsaker i Vest-AgderVest-Agder fylkeskommune30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
est agder verering radiobjølelagVest-agder Sau Og Geit60 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Poster per side1651 - 1680 of 1768 items