Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilrettelegging av bjørnbaneneKarasjok elgjegerforening75 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Bjørne/elgbane og bjørnekurs for jegereKarasjok elgjegerforening100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Bjørnekurs for jegere i indre FinnmarkKarasjok elgjegerforening Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Levert
Troms RadiobjellerKarl-Oskar Fosshaug101 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Organisering av radiobjøller i TromsKarl-Oskar Fosshaug150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Lys ved veienKathinka Marie Nøding Østvik Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Levert
Dialog og kunnskapsutveksling reindriftKAUTOKEINO FLYTTSAMELAG BOKS 334 Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Øke dialogen- reindrift og rovviltforvaltningKAUTOKEINO FLYTTSAMELAG BOKS 334 Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Levert
SperegjerderKirsten Josefine Lockert59 900Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
kongeørn i oppland 2020Kistefos Skogtjenester as100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
kongeørn i Oppland 2019Kistefos Skogtjenester as100 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
kongeørn i Oppland 2018Kistefos Skogtjenester as90 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Kongeørn i Oppland, kartlegging av forekomst 2017.Kistefos Skogtjenester as90 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
kongeørn i Oppland 2021Kistefos Skogtjenester As110 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
kongeørn i Oppland 2023KISTEFOS SKOGTJENESTER AS120 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
kongeørn i Oppland 2022KISTEFOS SKOGTJENESTER AS110 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Preparat og informasjon om DeisjøbamsenKittilbu Utmarksmuseum10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
varmeovn i jervejaktbuerKjell Ivar Knutsen9 800Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Jaktbu og mms kameraKjell Ivar Knutsen20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
JervebåsKjell Ivar Knutsen Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Levert
gaupe og jervKjell Ivar Knutsen2 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
seint slipp, tidlig nedsanking og tilsynKjetil Øvereng89 500Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Tidlig nedsanking og driftsplanKjetil Øvereng72 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Søker økonomisk støtte til radio/digitale bjellerKLUBBEN OG KJEIPEN BEITELAG100 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
viltkameraklubbvik beitelagFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Prosjekt jerv TurtagrøKnut Marås30 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Opplæring av kadaverhund Knut Sigurd Haugå30 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Driftsmidler Komunale fellingslaget Eidsvoll Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Levert
Kompetanseheving på rovvilttreningKomunale fellingslaget Eidsvoll80 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Ekstra tilsyn i beitesesongenKorken BeitelagStatsforvalteren i Nordland2019Avslått
Poster per side481 - 510 of 1916 items