Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Effektivisering av ekstraordinær felling av rovdyrOVERHALLA KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Undervisning om store rovdyr i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Motivasjonskvelder gaupe og jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Skytetrening for jakt på rovdyrNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderSØRFOLD KOMMUNE Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
ROVVILTOPPLÆRING FOR NATURBRUKSSKOLENE I FINNMARKNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Lisensfelling-informasjon og tilretteleggingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Kurs i skadefelling og lisensfellingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
radiobjellerBirger André Andreassen Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
KompetansehevingGRUE KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Transport av elever til RovdryskolenSTIFTELSEN ROVDYRSENTER BARDU Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
TRENING/SAMLING AV LAGET. LEIGE AV HUND/FØRERÅSERAL KOMMUNE Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Protector Pro Beskyttelsesvest til hund mot ulvCecilie Hjelmeseth Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Info-aktiviteter og dialog om store rovdyrNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Rovdyrkunnskap i skolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
INFO- OG DIALOGTILTAK I AURSKOG-HØLAND OG NESNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Nasjonal satsing på digital rovviltopplæringVITENPARKEN CAMPUS ÅS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Søknad om videre drift av ForskerlabenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
DNA-innsamling Bjørn 2022LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Grønt SpatakNATUR OG UNGDOM Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Bokutgivelse: "På leiting etter havørna" JOHNSEN BOK Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Bokutgivelse: "På leiting etter havørna" JOHNSEN BOK Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Formidlingsarrangementer om brunbjørn i FinnmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Kunnskap, undervisning og naturveiledning.LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
VokterhundWIERSHOLM BYGG Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Skadefellingslaget i PorsangerPORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Konfliktdempende tiltak Elektronisk overvåkningKVANDALSRABBEN BEITELAG SA Statsforvalteren i Nordland2022Ikke behandlet
Utvidet tilsyn med kadaverhundRENNEBU KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Utvidet tilsyn med bruk av kadaverhund KRISTOFFER MOAN Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Poster per side1681 - 1710 of 1881 items