Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Mer effektiv lisensfellling av jerv i OpplandNorges Jeger og Fiskerforbund - Oppland385 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
3-årig prosjekt - effektivisering av skadefellingNORD-FRON KOMMUNE375 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Hårfeller i Anarjohka nasjonalpark 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi372 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Hårfeller i Anarjohka og Karasjok området 2019NIBIO367 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Scandlynx Nordland 2016Norsk institutt for naturforskning360 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Effektiv skadefelling av bjørn 2018NIBIO Holt353 328Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Hårfelleprosjekt KarasjokNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi352 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Kursing av kommunale skadefellingslagHoltålen kommune 350 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Effektiv lisensfelling av jerv i Oppland 2017-2018Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland350 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
ULVERS SPREDNINGSMØNSTER OG SKADEPOTENSIALE Høgskolen i Innlandet, Evenstad 350 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
ROVDYRARBEID I 2015Norges Naturvernforbund350 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
ROVDYRARBEID I 2014Norges Naturvernforbund350 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Effektiv jervjaktNJFF-Nord-Trøndelag350 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Delvis innvilget
Tap av rein til kongeørn. Utprøving av lysreflekteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)347 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Engasjere elgjegere til innsamling av bjørnehår Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi325 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Grunneiertillatelser for jakt på fredet rovviltSenja vgs/Troms landbruksfaglige senter320 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S-TrønHoltålen kommune 316 085Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
utvidet tilsyn med godkjent kadaverekvipasjerGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen315 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Tilskudd til transport for elever til rovdyrskolenPolar Park As312 500Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Trua rovdyr 2013WWF Verdens naturfond310 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Mediaklipp www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk310 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Mediaklipp www.rovdyr.orgFolkeaksjonen ny rovdyrpolitikk310 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltaRindal Beitelag307 300Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Innvilget som omsøkt
Konfliktdempende tiltakVestheia beitelag305 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Innkjøp radiobjellerNORD-TRØNDELAG RADIOBJELLELAG SA300 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Påvirker forskningsresultat rovviltforvaltningen?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – Studieområde «Søndre Viken» Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Innkjøp radiobjellerNord-trøndelag Radiobjellelag Sa300 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning300 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Leve med rovdyr / 3-dagers rundturLierne Nasjonalparksenter IKS300 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Poster per side91 - 120 of 1837 items