Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
ROVDYRARBEID I 2019 Kompetanse, formidling og konfNorges Naturvernforbund530 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
ROVDYRARBEID I 2018 Kompetanse, formidling og konfNorges Naturvernforbund530 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Viderføring-prosjekt ”Bedre jervejakt i Nordland"Prosjekt Utmark530 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Kompetanse, formidling og konfliktdempingNorges Naturvernforbund524 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Sammenheng mellom rovdyr og og tap av reinkalverNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 515 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
ROVDYRARBEID I 2016 Norges Naturvernforbund514 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Effektiv skadefelling av bjørnNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)504 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNORGES NATURVERNFORBUND500 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
FKT-søknad 2021STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNORGES NATURVERNFORBUND500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Innkjøp av Radiobjeller og Find MyNord-Trøndelag Radiobjellelag SA500 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Kunnskap som demper konflikterWWF Verdens naturfond500 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Kunnskaps status for rovvilt NINA500 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i FinnmarkNesseby kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Næring og Rovvilt i Finmmark - Vest-FinnmarkPorsanger kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Rovdyrstilling rovviltprosjektet 2013-2015Porsanger kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Rovviltprosjektet - Leve I NaturenNesseby kommune500 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Large carnivores near settlements and human fearNorges miljø- og biovitenskaplige universitetet495 500Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
ROVDYR OG TAP I REINDRIFTENStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina491 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Akutt forebyggende mot rovvilt Meråker sørMERÅKER BEITELAG SA480 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forebyggende og konfliktdempende tiltak i beitesesHattfjelldal kommune460 000Statsforvalteren i Nordland2013Delvis innvilget
Innkjøp radiobjellerNord-Trøndelag Radiobjellelag SA457 561Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Intensiv overvåking av gaupe i Trøndelag og Møre-STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA450 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
SCANDCAM VikenNorsk institutt for naturforskning450 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Leve med rovdyr / 3-dagers rundturLierne Nasjonalparksenter IKS450 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Rovviltkurs for lærereNorges Jeger- og Fiskerforbund450 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Prosjekt "Grunneiertillatelser"Senja vgs/Troms landbruksfaglige senter445 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Effektivisering av interkommunalt skadefellingslagALVDAL KOMMUNE430 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Radibjøllelaget Trøndelag sør SARADIOBJØLLELAGET TRØNDELAG SØR SA425 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Jervejaktprosjekt 2014NIBIO Holt419 820Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side61 - 90 of 1963 items