Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Brown bear behavior and human perception-continuedNorges miljø- og biovitenskaplige universitetet5 100 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
NASJONALT OVERVÅKINGSPROGRAM FOR TAMREINNorsk Institutt for naturforskning, Tromsø5 000 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
FKT-prosjektetFKT-prosjektet2 770 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Integrated analysis using data from Rovbase 3.0Institutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet2 539 500Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Skandinaviske BjørneprosjektetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliket 20Norges Jeger Og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliket Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Rovviltprosjekt 20- oppfølging av rovviltforliket Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliket – Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Søknad om rovviltmidler for 2016Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Søknad om rovviltmidler for 2015Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Oppfølging av rovviltforliket – NJFFNorges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Prosjekt Dyr i Drift 2018NIBIO Holt1 488 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Prosjekt Dyr i Drift 2017NIBIO Holt1 488 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Prosjekt Dyr i Drift 2016NIBIO Holt1 488 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Utstilling om ulvNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU1 325 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning1 250 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Utstilling om ulvNorges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet Ntnu1 200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Videreføring Lora Harran,NamskoganNORD-TRØNDELAG RADIOBJELLELAG SA1 150 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
LoRaWan Harran/StrompedalenNord-trøndelag Radiobjellelag Sa1 150 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Atferd hos ulv og viltkamera - pilotstudieNorsk institutt for naturforskning1 150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliketNORGES JEGER OG FISKERFORBUND1 100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Sentralt FKT-prosjektFKT-prosjektet1 100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Utvikling av lærerutdanningsmodul om rovviltNorges Jeger- og Fiskerforbund1 074 082Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Driftsmidler Dyr i Drift 2015NIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Driftsmidler Dyr i Drift 2014NIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Dyr i DriftNIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
“Jerv og gaupe i Troms og Finnmark”Norsk institutt for naturforskning1 000 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Vill ulv i urban skog: En befolkningsundersøkelseNorsk institutt for naturforskning910 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 1779 items