Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Jervejaktprosjekt 2013NJFF-Troms211 508Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Å leve med store rovdyrTurgleder As213 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Tapsdokumentasjon og tapsreduksjon hos reinkalverNIBIO Tjøtta213 150Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Mer effektiv lisensjakt på jerv i Region 3 21/22NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND215 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Forebyggende tiltak Grane sau og geit 2016Pål-Ove Wika215 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Hårfeller i Øvre Pasvik 2019NIBIO219 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Utviklingstiltak skadefellingspersonell 2015NIBIO Holt219 560Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kunnskap, undervisning og naturveiledning.LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS220 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Årsplan. Naturveiledning til barn og ungeLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS220 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Leve med rovdyr - Bjørnecamp - RundturLierne Nasjonalparksenter Iks220 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Tilskudd til transport for elever til rovdyrskolenBesøkssenter rovdyr Namsskogan220 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Vill ulv i urban skog 2Norsk institutt for naturforskning220 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Videreføring av Næring og Rovvilt i Vest-FinnmarkPorsanger kommune220 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Grønt Spa'tak 2013Natur og Ungdom220 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Anlegg for trening i skyting på rovviltNJFF-Troms223 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Predasjon på reinkalver og åtselsatferd fra ørnNorsk Institutt for naturforskning225 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
"Å leve med rovdyr" -et undervisningstilbudLierne Nasjonalparksenter IKS225 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Jervejaktprosjekt 2015NIBIO Holt227 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering 2022/2023NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND230 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNatur og Ungdom230 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNatur og Ungdom230 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Grønt SpatakNatur og Ungdom230 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Rissa BeitelagRissa Beitelag sa230 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Innvilget som omsøkt
Overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning230 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Rovdyr i kalvingslandet til RBD 5a/5c i 2016NIBIO235 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Scandcam –viltkamera i Aust-AgderNorsk institutt for naturforskning237 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Jerv- og bjørnteredning, region 6Norsk institutt for naturforskning237 500Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
ROVVILTOPPLÆRING FOR NATURBRUKSSKOLENE I FINNMARKNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI240 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
ROVVILTOPPLÆRING FOR NATURBRUKSSKOLENE I FINNMARKNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI240 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Viltkameraprosjekt til reg. av gaupe og jervJåma Leif Arne Reineier240 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Poster per side1741 - 1770 of 1967 items