Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elektronisk overvåkning av beitedyrSør-trøndelag Sau Og Geit200 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Effektiv skadefelling av bjørn i Troms 2020Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap 2020Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter200 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Reinvestering i radiobjellerBardu Sauesankerlag200 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Ulvens fremtid Foreningen Våre Rovdyr200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap 2019Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter200 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Workshop Conservation Conflict TransformationWWF Verdens naturfond200 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning200 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
E-sporingsenheter - test av nye produkterOppdal kommune200 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Scandlynx –viltkamera tilleggsøknadNorsk institutt for naturforskning200 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Økt innsats på innsamling av DNA-prøver i bestandsLierne Nasjonalparksenter IKS200 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Drift av e-sporingsenheterOppdal kommune200 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning200 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Scandlynx ViltkameraNorsk institutt for naturforskning200 0007 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Barnas naturpark og Polar ParkBardu kommune200 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2015Turgleder AS200 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Pasvik-Inari Trilateral Park: bear monitoringNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 200 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Viltkamera i TromsNorsk institutt for naturforskning200 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Viltkamera - overvåking gaupeNorsk institutt for naturforskning200 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Transportmidler til Rovdyrskole 2013Namsskogan Rovdyrsenter200 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Kadaver opp av myraFolldal Sau og Geit200 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Søknad om refusjon godtgjøring skadefellingsforsøkGrong Kommune201 936Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Spesialisering skadefellingspesonellNIBIO Holt203 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe i S-TrønHoltålen kommune 203 629Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
Kursing av kommunale skadefellingslag del 2Holtålen kommune 203 715Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Vokterhund, kadaverhund, informasjonsmøterHemnes Sau og geit204 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Videreføre prosjekt på innsamling av DNA fra bjørnLierne Nasjonalparksenter IKS205 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser206 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Effektiv skadefelling av bjørnNIBIO Holt209 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering 2021/2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND210 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Poster per side1711 - 1740 of 1967 items