Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG150 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA150 0006 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Akutt forebyggende mot rovvilt Meråker nordMERÅKER BEITELAG SA150 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
SCANDCAM –Trøndelag og Møre 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Prosjekt sporhundekvipasjerOppland Bonde- og Småbrukarlag150 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Utdanning sporhund på freda rovviltOppland Bonde- og Småbrukarlag150 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Skolering og kompetanseheving - Skadefellingslag Indre Fosen Kommune150 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser150 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Hvordan lykkes med sau på inngjerdet arealNIBIO150 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Forskning Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunnNorsk senter for bygdeforskning 150 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunnNorsk senter for bygdeforskning 150 000Statsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2017Innvilget som omsøkt
Beitetilsynsrutiner og kadaverhundutdanningRøros kommune150 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser150 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Evaluering av gaupeovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
Økosystem Østmarka: Utmark eller villmark?NINA150 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn i Øst-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning150 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Å leve med store rovdyr - Hedmark 2016Turgleder AS150 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Formidling av rovdyrkunnskap til barn og ungeMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser150 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Rennebu radiobjellelagRennebu Kommune150 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Kurs og undervisning om FKTLeif Sigurd Larsen150 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
utvidet tilsyn med godkjente kadavereekvipasjerGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Organisering av radiobjøller i TromsKarl-Oskar Fosshaug150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
ReindriftsseminarNIBIO Holt150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Vill ulv i urban skog; En befolkningsundersøkelse Norsk institutt for naturforskning150 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
UTVIDET TILSYN FOR SAU OG REIN I GRATANGENGratangen kommune/ Næringskontoret v/Torbjørn Johnsen150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Overvåking av gaupe ved hjelp av viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kunnskapsnivå om kongeørnas predasjonsøkologi Norsk Institutt for naturforskning150 750Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side1711 - 1740 of 2119 items