Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prøveprosjekt Jerv region 1 2017-2019Vestskog sa 3 mottakere2017Levert
Beskyttelsesvester til hunderAurskog-Høland kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Levert
FKT-kurs og undervisning for aktuelle grupperLeif Sigurd Larsen 2 mottakere2017Levert
Kjøp av radiobjøller.Roan Beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Levert
Radiobjelleprosjekt i Akershus.Akershus Sau og Geit Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Levert
kurs i bruk av kadaverhundAkershus Sau og Geit Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Levert
tiltak som avklarer tapsforhold. E-bjøller.Geir Olav Bekhus Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Levert
Edgar AndresenEdgar Andresen Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Levert
Driftsmidler Komunale fellingslaget Eidsvoll Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Levert
Prosjekt etablering av kadaverhundlagNorske Kadaverhunder Miljødirektoratet2017Levert
KompetansehevingSogn og Fjordane Sau og Geit Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2017Levert
Leve med rovdyrNord-Fron kommune 2 mottakere2017Levert
Samling og skytetrening for rovviltlagNes kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Levert
Drift av kompetansegruppeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2017Levert
Åpent informasjonsmøte for rovviltjegereNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Levert
Store rovdyr, beitedyr og naturmangfoldetSabima Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Levert
Samling for skadefellingslagAurskog-Høland kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Levert
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2016Levert
Oppretting av skadefellingslag Vest-TelemarkFyresdal kommune Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Levert
støtte til drift av radiobjøller og innkjøp av nyeOddvar Seltveit Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Levert
Drift av kommunalt skadefellingslagSnåsa kommune 2 mottakere2016Levert
Mediehåndtering for ledere av rovviltjaktlagNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Levert
Åpent informasjonsmøte for rovviltjegereNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Levert
Ny iverksetting av fellingstillating for 1 ulv Skaun kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Fellingtillatelse for 1 ulvSkaun kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Fellingstillatelse på skadedyr/gaupeAgdenes kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Skadefelling av bjørn, ulv, jerv og gaupe 2015Holtålen kommune  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Godtgjøring skadefellingsforsøkRissa Kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2015Levert
Kompetansehevingregionalt fellingslag store rovdyrVestskog sa Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Levert
Poster per side121 - 150 of 2124 items