Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med kamerafellerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Viltkamera til gaupeovervåkning NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Undervisning om store rovdyr i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Motivasjonskvelder gaupe og jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Skytetrening for jakt på rovdyrNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
ROVVILTOPPLÆRING FOR NATURBRUKSSKOLENE I FINNMARKNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Lisensfelling-informasjon og tilretteleggingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Kurs i skadefelling og lisensfellingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
KompetansehevingGRUE KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Transport av elever til RovdryskolenSTIFTELSEN ROVDYRSENTER BARDU Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Info-aktiviteter og dialog om store rovdyrNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Nasjonal satsing på digital rovviltopplæringVITENPARKEN CAMPUS ÅS Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Bokutgivelse: "På leiting etter havørna" JOHNSEN BOK Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Formidlingsarrangementer om brunbjørn i FinnmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Skadefellingslaget i PorsangerPORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Radiobjelleprosjekt BotnedalenBOTNEDALEN BEITELAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Innkjøp av NoFence bjeller til storfeSIVERT LINDSTAD Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
sporhund på ulvKai Gjestvang Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Oppbygging av rovviltkasseSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Termisk kikkertSTRANDA KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Forebyggende mot rovviltNINA HÆTTA THOMASSEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Drift av radiobjeller til sauHANS UTISTOG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Rovvilt tiltakHÆTTA SIMON ASLAK S Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Næring og rovvilt i FinnmarkSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Støtte til drift av sender bjeller på sauOddvar Seltveit Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Kompetanseheving av MTIS 2022MÅLSELV KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Tilskudd til kursing mm for kommunale fellinglagVÅLER KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
KomunikasjonsradiorØSTRE TOTEN KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Poster per side61 - 90 of 1959 items