Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Kurs/Godkjenninger i kadaver-ettersøk NORSKE KADAVERHUNDER Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Beredskapstelefon - akutte situasjonerNORSKE KADAVERHUNDER 8 mottakere2021Ikke behandlet
Årsplan. Naturveiledning til barn og ungeLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliketNORGES JEGER OG FISKERFORBUND Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Samling interkommunalt skadefellingslagBARDU KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHAMARØY KOMMUNE Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Kurs i skadefelling og lisensfellingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Lisensfelling-informasjon og tilretteleggingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Rovdyrkunnskap 2021STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Transport rovdyrskolenBESØKSSENTER ROVDYR NAMSSKOGAN AS Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Rovdyrkunnskap i skolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Tap av villsaulam på Nesøya - årsaker og tiltakNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltakLIERNE KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Kompetanseheving av Midt-Troms skadefellingslagMÅLSELV KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Viltkameraprosjekt for registrering av kongeørn REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Kursing av kommunalt skadefellingslag i LevangerLEVANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Kompetanseheving av kommunalt skadefellingslagSTJØRDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderFAUSKE KOMMUNE ENHET PLAN- OG UTVIKLING Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Rovviltkasse 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Rovviltkunnskap i ungdomsskolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Temadager for barn og ungeSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Tilskudd til drift av radiobjøller på sauOddvar Seltveit Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
NessetbeiteområdeLIA GÅRDSBRUK Jarle Ness Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Gjeting av sau på beite, rovdyrproblem (ulv).HØYANGER NORDSIDE BEITELAG Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Stimuleringstiltak Jerv 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Jaktbu for jervejaktRobert Ivan Lund Olsen Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Veiledet Gaupejakt for nye RovviltjegereNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
"Hva er det med ulven?"FRODE WERNER FILM OG MEDIA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Poster per side61 - 90 of 1685 items