Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2019Ikke behandlet
sporing og overvåkningLøten og Vang beitelag Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Nofrenc gjerdebjølleHåvard Jønnardalen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Ikke behandlet
Forskning og overvåking av kongeørn Norsk Institutt for naturforskning 2 mottakere2019Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning 2 mottakere2019Ikke behandlet
FoU-prosjekt: Eksperimentelle nærmøter med ulv Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Seilandsaurolf og lasse johnsen ans 2 mottakere2018Ikke behandlet
Prosjekt "A° leve med store rovdyr"Turgleder AS Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
tilskudd til drift av radiobjøllerOddvar Seltveit Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
drifting av EbjøllerGeir Olav Bekhus Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Tilskudd til flytting sau, tilsyn og beiteleieÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot rovviltskader i Åmot Åmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kunnskapsformidling om rovdyr til unge og voksneÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Flytting av sau til fjellbeiteHåkon Hegna Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kompetanseheving av rovviltfellingslagetÅmot kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
Scandcam – viltkamera TelmarkNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Kongeørn som skadevolder på lam på FosenNorsk Institutt for Naturforskning Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Kongeørnregistrering på Helgeland Arctic Research and Consulting da 2 mottakere2017Ikke behandlet
Elgforvaltning i ØstmarkaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Beskyttelsesvester til hunderAurskog-Høland kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
ROVDYR OG TAP I REINDRIFTENNorsk institutt for naturforskning (NINA) Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
tiltak som avklarer tapsforhold. E-bjøller.Geir Olav Bekhus Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Kjøp av radiobjøller.Roan Beitelag Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Radiobjelleprosjekt i Akershus.Akershus Sau og Geit Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
kurs i bruk av kadaverhundAkershus Sau og Geit Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Edgar AndresenEdgar Andresen Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Driftsmidler Komunale fellingslaget Eidsvoll Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Prosjekt etablering av kadaverhundlagNorske Kadaverhunder Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
KompetansehevingSogn og Fjordane Sau og Geit Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Poster per side61 - 90 of 1769 items