Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Kursing skadefellingslag Grong, Høylandet, NamsskoGRONG KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Arena rovvilt 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Ikke behandlet
RovdyrskolenSTOR-ELVDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Rana kommunale skadefellingslagRANA KOMMUNE Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Utstilling om ulvNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Å leve med store rovdyrTURGLEDER AS Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Digital formidling av bjørnebestander i NorgeNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Utvidet tilsyn ved hjelp av kadaverhundHEMNES SAU OG GEIT Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Kursing av medlemmer av fellingslag for rovviltNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Søknad om videre drift av ForskerlabenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Søknad om videre drift av ForskerlabenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Prosjekt rovvilt i HemnesHEMNES ROVVILTJAKTLAG Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Søknad FKT-midler kommunalt skadefellingslagMERÅKER KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Reintelling med droner og KINIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Kompetanseheving skadefellingslag OrklandORKLAND KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Ravn i SøkVETERINARY FORENSIC AND WILDLIFE SERVICES Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Grønt SpatakNATUR OG UNGDOM Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Akutt forebyggende mot rovvilt Meråker sørMERÅKER BEITELAG SA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Akutt forebyggende mot rovvilt Meråker nordMERÅKER BEITELAG SA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Formidling av rovdyrøkologi er konfliktdempingNORGES NATURVERNFORBUND Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Dialogmøte beitebruk og rovviltforvaltningNORGES BONDELAG Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Beite- og tapsstatistikk for sau i utmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Drift av Rennebu RadiobjellelagRENNEBU KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Radio BjellerDINDALEN BEITELAG Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
DNA-innsamling bjørn 2021LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Utvidet tilsyn med kadaverhundRENNEBU KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn på PorsangerhaløyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Konfliktdempende og forebyggende tiltak utmarkKVANDALSRABBEN BEITELAG SA Statsforvalteren i Nordland2021Ikke behandlet
Kurs/Godkjenninger i kadaver-ettersøk NORSKE KADAVERHUNDER Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Poster per side31 - 60 of 1685 items