Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Drift av Rennebu Radiobjellelag Rennebu Kommune28 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til skadefellingskursTingvoll KommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Innvilget som omsøkt
Lisensjakt ulv-informasjon og tilretteleggingNorges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark65 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundHemnes Sau Og Geit75 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHamarøy Kommune25 585Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Kurs i skadefelling 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum130 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Bjørnehund trening i Tackåsen 2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Fagsamling Jerv 2019 -2020Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum70 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til konfliktdempende tiltak Lierne Kommune25 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum750 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Innkjøp sporingsutstyr. Kompetansehevende tiltakÅseral Kommune50 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling2 973Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Søknad om ekstra midler rovdyrskolenStiftelsen Bjørneparken Rovdyrsenter110 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Innkjøp radiobjellerNord-trøndelag Radiobjellelag Sa300 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Kommunalt Skadefellingslag Meråker Kommune Sektor For Kommunal Utvikling6 086Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Rekruttering av bjørnehunderHoltålen Kommune140 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Undersøke om mulig annen driftNikolai Finset50 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Temadager for barn og unge Stabbursnes Naturhus og Museum50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
kongeørn i oppland 2020Kistefos Skogtjenester as100 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
Bjørnehund trening i Tackåsen 2019Stabbursnes Naturhus og Museum51 200Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Søknad om dekning av utgifter ifm. skadefellingIndre Fosen Kommune58 111Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
intensiv gjetingOle Roald Berg10 500Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
intensiv gjetingOle Roald Berg37 500Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Kurs i skadefelling, Finnmark Stabbursnes Naturhus og Museum128 430Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
FKT-midler 2019 - skadefellingskursSunndal kommune20 900Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Medlemsmøte og dialogmøte med politikereØstfold Sau Og Geit10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Oppflgingssamlinger for kadaversøksekvipasjerNorske Kadaverhunder40 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
Gauperegistrering i Oppland vinteren 2019/2020Norges Jeger og Fiskerforbund - Oppland180 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
Reindriftspilot innland - 3. driftsårNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)140 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Drift av åtebu jervejaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL76 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 1762 items