Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Norske kadaverhunderNorske kadaverhunder48 0006 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Norske kadaverhunderNorske kadaverhunder48 0006 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning250 0008 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA150 0006 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Nasjonal konferanse om rovvilt,beitedyr og samfunnNatur, Plan og Utvikling90 0004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
SCANDCAM –Trøndelag og Møre 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Nasjonal konferanse om rovvilt,beitedyr og samfunnNatur, Plan Og Utvikling Baklid140 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Fagsmaling for Kommunale fellingslagSKOGBRUKETS KURSINSTITUTT35 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Driftsrelaterte faktorer og tap av lam på beiteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)183 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Tap av sau på utmarksbeite-møteserie i Nord-Norge NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 165 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Vill ulv i urban skog: En befolkningsundersøkelseNorsk institutt for naturforskning910 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Økt forståelse/rekrutterin for bruk av kadaverhundNorske Kadaverhunder12 5004 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
DriftsunderskuddNorske Kadaverhunder20 0006 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
DriftsunderskuddNorske Kadaverhunder15 0005 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Støtte til kurs/opplæring av kom. fellingslag 2021SURNADAL KOMMUNE45 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått
Rovdyrskolen 2020/2021Stiftelsen Bjørneparken Rovdyrsenter100 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Avslått
Tilskudd til Hemnes skadefellingslagHEMNES KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
SKANDULV: Kildebestand, trender og økosystemeffektHØGSKOLEN I INNLANDET900 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Utstilling om ulvNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU1 110 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Radiobjeller Harran/NamsskoganNORD-TRØNDELAG RADIOBJELLELAG SA288 300Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Flytting av jervbås med helikopterVERDAL SAU OG GEIT14 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Refusjon ettersøk kongeørn etter togpåkjørselOVERHALLA KOMMUNE598Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Skadefellingslag for Hadeland - FKT-midler GRAN KOMMUNE42 5002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Grunnkurs/godkjenningsprøver i kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER40 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Innvilget som omsøkt
Skadefellingsutstyr Oppland (region 3) 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND47 320Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET150 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Våre spennende rovdyrFORENINGEN VÅRE ROVDYR250 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilsyn i kalvingsperiodenNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI45 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 0003 mottakere2022Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 1959 items