Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SCANDCAM – bedret gaupeovervåking med viltkamera iSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Varslingssystem som konfliktdempende tiltakINNO-UT AS Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Ressurskartlegging for næring og nyskaping ÅMOT UTMARKSRÅD Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
AVSTANDSKRITERIER – AK BESTANDSOVERVÅKING JERVHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2022Levert
Tilskudd til rovdyravvisende gjerdeBAE GÅRD Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Midlar til tidlegsanking av sauFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
UlvevestRoy Nomel Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Utvide beiteområde med rovvilt gjerdeNORD TRANDEM GÅRD STEFAN GUNDERSEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Sporing og sportegn/UlvetiderANNO MUSEUM AS Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Deltaking fagsamling for komm. fellingslag, Honne LOM KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Utstyr og faglig oppfølging skadefellingslag UTMARKSAVDELINGA VEST AS Statsforvalteren i Rogaland2022Levert
Kurs/godkjenninger for ekvipasjer i kadaversøkNORSKE KADAVERHUNDER Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Beredskapstelefon til akutte situasjonerNORSKE KADAVERHUNDER 9 mottakere2022Levert
Midlar til jervebåsFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Skilting til turgåerFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Erfaringsbasert kunnskap og viltkameraNORDLANDSFORSKNING AS Statsforvalteren i Nordland2022Levert
Reintelling med droner Del 2NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Binner og deres døtre i Bardu: hvor blir de av?NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Utstyr til åteplass for jervFJORD KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Dialog og kunnskapsutveksling reindriftKAUTOKEINO FLYTTSAMELAG BOKS 334 Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Formidling av rovviltkunnskap i samisk perspektivTROMS REINDRIFTSSAMERS FYLKESLAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Tapsforebyggende virkning av halsklaver sau/reinNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Harmonisering og planlegging hårfeller Pasvik 2023NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Porsanger skadefellingslag, droneSTIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Søknad om støtte til kjøp av termisk kikkert.SURNADAL KOMMUNE Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Levert
Rovdyrskole - høst 2022STOR-ELVDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2022Levert
Samarbeid om tiltak og konfliktdempende tiltak REINBEITEDISTRIKT 41 BÆSKADAS Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Kurs i kadaverhund Sogn og Fjordane Sau og Geit v. Ragnhild Sæle Statsforvalteren i Vestland2022Levert
Samling og kurs for fellingslag i Sogn og FjordaneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE Statsforvalteren i Vestland2022Levert
Sau og rein i brunbjørn feces i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Poster per side1 - 30 of 1915 items