Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Norske kadaverhunderNorske kadaverhunder48 0006 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Norske kadaverhunderNorske kadaverhunder48 0006 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning250 0008 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA150 0006 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Nasjonal konferanse om rovvilt,beitedyr og samfunnNatur, Plan og Utvikling90 0004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
SCANDCAM –Trøndelag og Møre 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Nasjonal konferanse om rovvilt,beitedyr og samfunnNatur, Plan Og Utvikling Baklid140 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Driftsrelaterte faktorer og tap av lam på beiteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)183 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Tap av sau på utmarksbeite-møteserie i Nord-Norge NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 165 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Vill ulv i urban skog: En befolkningsundersøkelseNorsk institutt for naturforskning910 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Økt forståelse/rekrutterin for bruk av kadaverhundNorske Kadaverhunder12 5004 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
DriftsunderskuddNorske Kadaverhunder20 0006 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
DriftsunderskuddNorske Kadaverhunder15 0005 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Støtte til kurs/opplæring av kom. fellingslag 2021SURNADAL KOMMUNE45 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått
Rovdyrskolen 2020/2021Stiftelsen Bjørneparken Rovdyrsenter100 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Avslått
Evaluering av barmarkskontroll på jervehi i barskoSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Slektskapsprosjekt BrunbjørnLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS280 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Diettundersøkelser hos kongeørn i hekketidaNORD UNIVERSITET145 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Innkjøp radiobjellerNORD-TRØNDELAG RADIOBJELLELAG SA300 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
kongeørn i Oppland 2022KISTEFOS SKOGTJENESTER AS110 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Predasjonsstudie hos kongeørn i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Kompensasjon for skadefellingsforsøk 16.08-24.08.2STEINKJER KOMMUNE73 159Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Oppdatering av kongeørn i rovbasen, Trøndelag 2021Tom Roger Østerås45 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Utgifter ifm. Skadefellingstillatelse på gaupeLIERNE KOMMUNE19 157Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Skadefellingsforsøk på gaupeHEMNES KOMMUNE96 244Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Skadefelling bjørn Steinkjer kommune 27.06.21STEINKJER KOMMUNE51 031Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Mer effektiv lisensjakt på jerv i Region 3 21/22NORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND215 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
ekstraordinært tillsynEINBUGGDALEN SANKARLAG15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
FKT for Søndre Land kommune 2021SØNDRE LAND KOMMUNE5 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 1789 items