Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Koordineringsmøte for jervejegerePorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)5 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Project preparation of monitoring Pasvik bearsNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Svanhovd Genetics 55 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Predasjon fra ørn på reinkalv i PorsangerNorsk Institutt for naturforskning100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Oppfølging av radiobjelle- og e-bjelleprosjekt.Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)28 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Fellingstillatelse på skadedyr jerv AgdenesAgdenes kommune21 893Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Scandlynx – Forsøk med viltkamera i NordlandNorsk institutt for naturforskning400 000Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Jerv- og bjørnteredning, region 6Norsk institutt for naturforskning237 500Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Fagmøte om standar for rovviltgjerderØstfold Sau og Geit6 500Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kursdeltakelse på Rovvilthunden 20-23 juni 2014Sør-Varanger kommune22 560Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kurs for kommunale skadfefellingsledereNJFF-Nord-Trøndelag127 500Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Driftsmidler Dyr i Drift 2014NIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Overvåking av beitende sau og lam i Leitebakken 20Norsk institutt for naturforskning198 000Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
ROVDYRARBEID I 2014Norges Naturvernforbund350 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
kurs i bruk av kadaverhundInnherred samkommune12 500Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Tilskudd til jaktburer og utstyr for å øke effektiAnders Isak Mathisen Gaup20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Rovvilt og Samfunn IVNINA800 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Bruk av kadaverhund i Sør-AurdalSør-Aurdal kommune30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
ReindriftsseminarNIBIO Holt150 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
åtebuer med mms cameraOdd Bjørkli20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Sørum kommunale fellingslag - 2014Sørum kommune10 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Jervejaktprosjekt 2014NIBIO Holt419 820Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Rovviltjakt med hundNIBIO Holt64 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Gaupejaktprosjekt 2014NIBIO Holt163 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
KadaverhundNIBIO Holt75 720Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Sporing av bjørn 2014NIBIO Holt96 200Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Drift av kommunalt skadefellingslagHøylandet kommune16 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse av dekningskart for ny basestasjonHoltålen kommune 20 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Trening av prosjekthunder i SverigeHoltålen kommune 130 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
VIDEREGÅENDE KURS/GODKJENNINGSPRØVE KADAVERHUNDOppdal kommune42 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side1621 - 1650 of 1763 items