Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Inngjerding av beiteområdeEven Ouren MultiserviceFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Avslått
Søknad om videre organisasjonsutvikling Norske KadaverhunderFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Avslått
Vilgjerde Karterud FuruåsLars GjulemFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Videre utprøving av roterende speilNIBIO, Avdeling for utmarksressurser og naturbasert næringsutviklingFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Avslått
Økt kalvetilgang og økt dokumentasjon av kalvetap NordlandsforskningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Tilleggsøknad til søknad fra Vestre Åmot beitelagÅmot kommuneFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Vedlikehold og nyanskaffelser av grunneiers tillatTura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Avslått
Storfebeite i ulvesonaNorsk landbruksrådgiving ØstFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Info om arbeidende vokterhunder til turisterJeanette Johnsen2 mottakere2018Avslått
Ekstra TillsynHallgeir HauganStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Drone/radiobjølleprosjektetNørdalen sankelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
TV-overvåking kongeørnNorsk Ornitologisk ForeningFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Fellesmøte om viltforvaltning i AgderVest-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Samling for skadefellingslagAurskog-Høland kommuneFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Bjørn og rein i TrøndelagNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Kontaktutvalget for rovviltsaker i AgderVest-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Tilrettelegging for åtejakt på jervNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Foredrag og turer med fokus på å leve med ulvWWF Verdens naturfondFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Kompetanseheving skadefellingslagTydal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Etablering av fylkesvise kadaverhundelag Norske KadaverhunderMiljødirektoratet2018Avslått
Antirovdyradferd hos sau og bruk av vokterhundJeanette Johnsen2 mottakere2018Avslått
Konfliktdempende tiltak - Aas HundeskogOlberg hundeskogFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Sporing etter bjørn på vintersnøVerdal kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Beskyttelsesvest for jakthunderTrond TrovågFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Opplæring, informasjon og treningInterkom. fellingslag Vest-AgderFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Lisensjakt på ulv-informasjon og tilretteleggingNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Bedre skudd mot rovviltNJFF HedmarkFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Informasjonsskilt om Beitedyr Vestre Åmot BeitelagFylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Avslått
SkadefellingskursOle Jonny FlydalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Poster per side61 - 90 of 1758 items