Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderSØRFOLD KOMMUNE63 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Lisensfelling-informasjon og tilretteleggingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK35 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Kurs i skadefelling og lisensfellingNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK40 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
KompetansehevingGRUE KOMMUNE10 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Protector Pro Beskyttelsesvest til hund mot ulvCecilie Hjelmeseth3 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Rovdyrkunnskap i skolenNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Nasjonal satsing på digital rovviltopplæringVITENPARKEN CAMPUS ÅS500 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Skadefellingslaget i PorsangerPORSANGER KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Utvidet tilsyn med bruk av kadaverhund KRISTOFFER MOAN100 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kursing av kommunalt skadefellingslag i Levanger LEVANGER KOMMUNE45 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Kompetanseheving Hamarøy skadefellingslagHAMARØY KOMMUNE35 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Kompetanseheving av MTIS 2022MÅLSELV KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
KomunikasjonsradiorØSTRE TOTEN KOMMUNE15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Stimuleringstiltak Jerv 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Oppretthold av bjørnehund 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Faktaformidling for ungdommer om rovdyrFINNSKOGEN ADVENTURES AS100 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
3-årig prosjekt - effektivisering av skadefellingNORD-FRON KOMMUNE375 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Skadefelling vinter 2021INDRE FOSEN KOMMUNE22 065Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forbedre vilkår-gj.føring av skadefellingsforsøkNORD-FRON KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund ved gaupeangrepNORD-AURDAL KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Kongeørnen i Lofoten og Vesterålen 2021-2022NATURTJENESTER I NORD AS95 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i Øystre SlidreØYSTRE SLIDRE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Skandinaviske BjørneprosjektetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Drift og beiteSVEIN ARNE KRISTENSEN50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Effektivt tilsyn med dyr på beite.NADDVIK BEITELAG40 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i VikenØSTFOLD KUTIPS OG GJERDEFORRETNING Leif Larsen65 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Elektroniske tiltak i beitelagAUST-AGDER SAU OG GEIT75 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
utstyr skadefellingslag og organisert lisensjakt UTMARKSAVDELINGA VEST AS100 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Kurs/samling interkommunale fellingslag UTMARKSAVDELINGA VEST AS62 500Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderETNEDAL BEITELAG SA20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Poster per side361 - 390 of 1914 items