Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kompetanseheving av MTIS 2022MÅLSELV KOMMUNE60 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
KomunikasjonsradiorØSTRE TOTEN KOMMUNE15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Stimuleringstiltak Jerv 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Oppretthold av bjørnehund 2022STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Faktaformidling for ungdommer om rovdyrFINNSKOGEN ADVENTURES AS100 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
3-årig prosjekt - effektivisering av skadefellingNORD-FRON KOMMUNE375 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Skadefelling vinter 2021INDRE FOSEN KOMMUNE22 065Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Forbedre vilkår-gj.føring av skadefellingsforsøkNORD-FRON KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Bruk av kadaverhund ved gaupeangrepNORD-AURDAL KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Kongeørnen i Lofoten og Vesterålen 2021-2022NATURTJENESTER I NORD AS95 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i Øystre SlidreØYSTRE SLIDRE KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Skandinaviske BjørneprosjektetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA1 500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Drift og beiteSVEIN ARNE KRISTENSEN50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Effektivt tilsyn med dyr på beite.NADDVIK BEITELAG40 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltak i VikenØSTFOLD KUTIPS OG GJERDEFORRETNING Leif Larsen65 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Elektroniske tiltak i beitelagAUST-AGDER SAU OG GEIT75 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
utstyr skadefellingslag og organisert lisensjakt UTMARKSAVDELINGA VEST AS100 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Kurs/samling interkommunale fellingslag UTMARKSAVDELINGA VEST AS62 500Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Forebyggende tiltak mot rovviltskaderETNEDAL BEITELAG SA20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Konfliktdempende tiltakGJØVIK KOMMUNE25 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Effektivisering av interkommunalt skadefellingslagALVDAL KOMMUNE430 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Radiobjelleprosjekt på lam i Øyer 2021, del 2GAUSDAL KOMMUNE160 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Ekstra tilsyn, kadaverhund, viltrapport, hengerGAUSDAL KOMMUNE110 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Kompetanseheving skadefellingslag i Lesja og DovreLESJA KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Skadefellingslag for Hadeland - FKT-midler GRAN KOMMUNE20 0002 mottakere2021Delvis innvilget
Tilsyn med kadaverhund og ekstra ordinært tilsynSØR-AURDAL KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Jaktbu for åtejakt på jerv i saubeite områdeMats Ørjan Paulsen20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Jaktbu til lisensjakt på jervSveinung Killi20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlagDEANU GIELDA / TANA KOMMUNE90 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Hårfeller i Bardu 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI250 0002 mottakere2021Delvis innvilget
Poster per side361 - 390 of 1967 items