Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Informasjonsarbeid - fremmede arter i NordhordlandNorsk Botanisk Forening, Vestlandsavdelingen30 0002020Innvilget som omsøkt
Informasjonsarbeid om fremmede arter Sabima340 0002020Delvis innvilget
InformasjonstiltakSABIMA400 0002021Delvis innvilget
Informasjonstiltak om villsvin Natur, Plan Og Utvikling Baklid2020Avslått
Informasjonstiltak rundt fremmede arterDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Informasjonstiltak, Fremmede arter i ØrlandRORET ØRLAND KULTURFORETAK KF2021Avslått
Kanadarøye i Maridalsvannet i OsloStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kartlegge forekomsten av regnbueaure i KråkstadelvSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging av ørekyt i Øvre OttaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kartlegging av fremmede arter 2021NATURVERNFORBUNDET FOLLO-MOSS2021Avslått
kartlegging av fremmede arter i ferskvannsdriftvolDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS2021Avslått
Kartlegging av fremmede arter langs EtnavassdragetDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As80 0002020Innvilget som omsøkt
kartlegging av fremmede planter langs vassdragAtkins Norge As240 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av fremmede planter langs vassdragMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging av fremmend fiskeart abborNNI RESOURCES AS2021Avslått
Kartlegging av mispelslektaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002020Delvis innvilget
Kartlegging av prioriterte fremmede planterMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging av Signalkreps i Stora LeUtmarksforvaltningen AS110 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av stillehavsøsters i Nesodden kommuneOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Kartlegging av stillehavsøsters i RyfylkebassengetEcofact Sørvest As2020Avslått
Kartlegging av svartelista Gullregn ved RomundsetMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging av svartelistearter i nærheten av vernSKOGPLEIEREN GRUNDE HØGBERGET2021Avslått
Kartlegging av utgått juletreproduksjonerNORSK JULETRE SERVICE AS2021Avslått
Kartlegging av uønska vekster i OsternesetTufteland Sau Da2020Avslått
Kartlegging fremmede arter i Senja kommuneMIDT-TROMS NATURLAG2021Avslått
Kartlegging MossNaturvernforbundet Follo-moss2020Avslått
Kartlegging og bekjempelse av brunskogsnegleHAGESELSKAPET NORD TRØNDELAG2021Avslått
Kartlegging og bekjempelse av kjempespringfrøMIDTNORSK NATURUNDERSØKELSE AS2021Avslått
Kartlegging og fjerning av fremmede organismerNATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG2021Avslått
kartlegging og rydding av Gigas i verneområder Oslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Poster per side151 - 180 of 290 items