Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
skjøtselstiltak mot fremmede arter – hagelupinDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As83 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av fremmede arter langs EtnavassdragetDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As80 0002020Innvilget som omsøkt
Informasjonstiltak om villsvin Natur, Plan Og Utvikling Baklid2020Avslått
Tiltak mot fremmede organismer i 2020Naturvernforbundet I Nannestad Og Gjerdrum2020Avslått
MiljøDNA analyser Virik /IstrevassdragetSandefjord Forvaltningsråd For Anadrom Laksefisk7 0002020Delvis innvilget
Bekjempe kjempebjørnekjeks langs MysenelvaMysenelvas Venner2020Avslått
bekjempe mongolspringfrø i Stavanger kommuneNatureco As15 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjemping av lyssiv og kjempespringfrøHelge Sygnestveit32 5002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av kjempespringfrø.Klepp Kommune2020Avslått
Bekjempe kjempespringfrø i Klepp kommuneNatureco As90 0002020Innvilget som omsøkt
Utstilling - hvorfor dør arteneØrland Kultursenter Kf2020Avslått
Fjerne canagulris på nord-JærenNatureco As50 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Signalkreps i Stora LeUtmarksforvaltningen AS110 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av stillehavsøsters i Nesodden kommuneOslofjordens Friluftsråd2020Avslått
Fjerning av kjempespringfrå i bygda OsaTorunn P Polden2020Avslått
Rydding av sitkagran Bulandet/VærlandetBulandet - Værlandet Grendalag1 360 0002020Innvilget som omsøkt
Plukkedugnad av stillehavsøstersNesodden Kommune2020Avslått
Prosj. 5. Bekjempelse av fremmede arter/ØstensjøØstensjøvannets Venner50 0002020Innvilget som omsøkt
Lupinaksjon ValdresNaturvernforbundet I Valdres2020Avslått
Fjerning av LupinerRagg As16 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse fremmede vekster BærumNaturvernforbundet I Bærum2020Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i Figgjoelva,SandnesNatureco As98 0002020Innvilget som omsøkt
Fremmede arte i EstuarierMarker Kommune2020Avslått
Prosjekt VillstaudeNgf Servicekontor830 0002020Innvilget som omsøkt
Undersøkelse fremmede plantearter langs vassdragetSiljan Kommune2020Avslått
Fremmede arter i Arktis, oppfølging kampanje 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina125 0002020Delvis innvilget
Fjerning av sitka og edelgran i Sandnes kommune. Tveit Natur As100 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av flere ulike fremmede arterMoss Kommune2020Avslått
Fjerning/oppgraving av hagelupin ved grendahusetSunde Og Dvergsdal Grendelag2020Avslått
Ørekyte i Rypetjern?Gustavsen Naturanalyser28 2102020Delvis innvilget
Poster per side361 - 390 of 409 items