Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Oppfisking/utrydding av russelaks i NeidenelvaNEIDENELVENS FISKEFELLESSKAP 2021Ikke behandlet
Fri Vågsøy 2021NORSK BOTANISK FORENING, VESTLANDSAVDELINGEN700 0002021Delvis innvilget
Bekjempelse av fremmede arter/ØstensjøØSTENSJØVANNETS VENNER2021Avslått
Fjerning av sitka/platanlønn i verdifull naturtypeMYRVEIEN VEKST AS21 0002021Delvis innvilget
InformasjonstiltakSABIMA400 0002021Delvis innvilget
Pukkellaks i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Bekjempelse av kjempespringfrø 2021NATURVERNFORBUNDET FOLLO-MOSS2021Avslått
Bekjempelse av pukkelaksSØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFORENING200 0002021Delvis innvilget
Brunsnegler - beste bekjempelsesmetoder ?KONNERUD HAGELAG2021Avslått
Tilskudd til tiltak mot lupinerHAMMERFEST KOMMUNE2021Avslått
Kartlegging av fremmede arter 2021NATURVERNFORBUNDET FOLLO-MOSS2021Avslått
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Tidlig oppdagelse av dørstokkarterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Kartlegging fremmede arter i Senja kommuneMIDT-TROMS NATURLAG2021Avslått
Todal Dykk og MarineserviceTODAL DYKK OG MARINESERVICE2021Avslått
ENBR - Bekjempelse av fremmede arterAVINOR AS2021Avslått
Bekjempelse av slirekne og kjempespringfrøSKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE2021Avslått
Overvåking og uttak av Pukkellaks i Storelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING 2021Ikke behandlet
Fjerning av pukkel-laks i elvaØRSTA JEGER- OG FISKARFOREINING2021Avslått
How to exterminate mink from Norway - a reviewSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Pukkellaks - oppfølging av handlingsplanenNORSKE LAKSEELVER2021Avslått
Bekjempelse av forvillet rododendron STIFTELSEN NORDMØRE MUSEUM120 0002021Delvis innvilget
fremmede fiskearter og biologisk mangfoldSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Informasjon om og bekjemping av fremmede arterBESØKSSENTER VÅTMARK OSLO2021Avslått
Pukkellaks Kongsfjordelva 2021BERLEVÅG JEGER- OG FISKERFORENING75 0002021Innvilget som omsøkt
Mer pålitelig innsamling for fremmede arter i vannSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Nasjonal konferanse om fremmede arterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Villsvinets økologi STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Adaptive mink management in NorwayNORD UNIVERSITET2021Avslått
Østersdugnad Asker OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD2021Avslått
Poster per side181 - 210 of 409 items