Tilskudd til tiltak mot fremmede organismer

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETSØKNADSÅRSTATUS
Bekjempelse av fremmede arter ved DronningbergetMiljøvern Og Bevaring Av Naturmangfold (monark)10 0002020Innvilget som omsøkt
Oppfølging av kartlegging av fremmede organismer iStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Bekjempelse av Parkslirekne Hans-olav Solli2020Avslått
Bekjemping av kjempespringfrø i NaddvikVikadalen Ungdomslag2020Avslått
fjerning av ung sitkagran i etabl skogInger Falkevik13 0002020Innvilget som omsøkt
Rydding på bunnRyfylke Friluftsråd2020Avslått
Overvåking av ørekyte (uønska arter) i NamsenvassdSagmohaugen Utmarksservice V/ragnar Holm57 0002020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av ørekyt i Øvre OttaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Bekjempelse av gjeddeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2020Avslått
Kjempespringfrø bekjempelseMålfrid Hjeltnes2020Avslått
Bekjempelse av sitkagranSvindland Roar21 0002020Innvilget som omsøkt
Fjerning og destruering av TromsøpalmerBrensholmen/sommarøy Utviklingslag2020Avslått
Fjerning av edelgran ved eikeskogTrepleie Sørlandet Kristian Køvener40 0002020Innvilget som omsøkt
Bekjeming av Kjempespringfrø og parkslirekneSolli Øystein10 0002020Innvilget som omsøkt
Informasjon om og bekjemping av fremmede arterBesøkssenter Våtmark Oslo2020Avslått
Publisering -Bekjempelse slirekne og hagelupin P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNING40 0002021Innvilget som omsøkt
Overvåkning og utfisking av pukkellaks 2021SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021Ikke behandlet
Tracking pink salmon to inform removalNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS2021Avslått
Utbredelsen til fremmede parasitter hos ål i NorgeVETERINÆRINSTITUTTET2021Avslått
Søknad om tilskudd til tiltak mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING550 0002021Delvis innvilget
Fremmede stikkmyggSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2021Avslått
Tiltak pukkellaks Troms og FinnmarkNATURTJENESTER I NORD AS 2021Ikke behandlet
Pukkellaks - fiskefelle ved bruk av fisketrappelemBENT HUGSTMYR2021Avslått
Lurøyfjellet - frøing av sitkaDESTINATION VARDØ FRODE LUND2021Avslått
Alien plants in Svalbard associated with animal huNORWEGIAN INSTITUTE AT NATURE RESEARCH NINA FOUNDATION2021Avslått
Nasjonal dugnad mot fremmede planterNORSK BOTANISK FORENING650 0002021Delvis innvilget
Utfisking og overvåkning av pukkellaks i FinnmarkFINNMARKSEIENDOMMEN 2021Ikke behandlet
Kartlegging og fjerning av fremmede organismerNATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG2021Avslått
Parkslirekne Alvestad 2021ALVESTAD GRUNNEIERLAG2021Avslått
Slått/Fjerning av lupin i Kyrkjeparken i HjartdalHJARTDAL SOKNERÅD2021Avslått
Poster per side121 - 150 of 409 items